Filterpaks filter gör ett osynligt, men viktigt arbete

Under våren inledde Enervent Zehnder ett samarbete med Filterpak från Hangö i Finland. Företaget är känt som en tillverkare av högkvalitativa filter. Filterpak tillhör den finska M-Filter-gruppen, som har mångsidig luftfilterexpertis, från små aggregatfilter till specialfilter för industrin.

Roger Lindström, som varit ansvarig för Filterpaks försäljning i mer än sex år, bekräftar att företaget kontinuerligt har investerat i tillväxt och verksamhetsutveckling de senaste åren.

– Filterpak bytte ägare i början av 2000-talet, när Thomas och Peter Nordlund köpte hela verksamheten av dess grundare. Från början hade de en stark vision i vilken riktning företaget skulle utvecklas. Vi ville bygga Filterpak till ett företag som främjar människors hälsa genom innovation, säger Lindström

Strax innan pandemin startade gjorde företaget en stor satsning på att utöka produktionen. Förseningen i leveransen av ny utrustning bromsade reformerna, men enligt Roger Lindström medförde det också överraskande möjligheter. Filterpak började också tillverka inhemska kirurgiska mun-nässkydd.

– Tekniken utvecklas och Filterpak förnyar sin utrustningsbas i ganska snabb takt. För närvarande är de viktigaste produktgrupperna för vårt företag kassettfilter och påsfilter. Enervent Zehnders ventilationsaggregat använder båda lösningarna. 

Filter är viktigare än man tror

I hemmens ventilationsaggregat spelar kvaliteten på filtren en nyckelroll. Om tryckförlusten inte är korrekt förblir luftmängderna i aggregatet inte balanserade och ventilationsaggregatet fungerar inte korrekt. Rätt sorts filter är också viktigt när det gäller energieffektivitet.

– Vår produkt är onekligen ganska speciell eftersom den alltid är gömd inne i aggregaten. Dessutom är dess uppgift att filtrera bort partiklar från luften som är osynliga för det mänskliga ögat, konstaterar Lindström.

– Filtren vi producerar till Enervent Zehnder är inga hyllvaror – när det gäller ventilationsaggregat är både påsar och kassetter skräddarsydda för varje typ av aggregat. Detta är det enda sättet att säkerställa fullständig kompatibilitet för olika aggregatmodeller. Vårt samarbete har fungerat bra här sedan starten.

Partnerskap är utveckling tillsammans

Filterpaks verksamhetsfilosofi innefattar långsiktigt samarbete med partners. Kunden äger produkten, men Filterpak utvecklar den åt dem. Tillsammans genomför vi kontinuerlig utvärdering och vidareutveckling.

– Även om vi har satsat på automatisering av arbetsmoment är produkterna unika. I arbetsfaserna behövs också fortfarande manuellt arbete och mänsklig övervakning. Vi har mycket engagerad och kompetent personal i Hangö.

– Vi är stolta över alla våra produkter. Kassettfiltren som används i Enervent Zehnders aggregat har en 100 % inhemsk grad. Deras fibermaterial är tillverkat av Ahlström-Munksjö i Tammerfors, limmet kommer från familjeföretaget Kiilto och vi tillverkar filtren till ventilationsaggregaten som tillverkas i Borgå. En kedja av fyra företag med finskt arbete och kunnande i sig, sammanfattar Lindström.

Mikael Karlsson, som är ansvarig för Enervent Zehnders leverantörskedja, bekräftar att samarbetet med den inhemska filtertillverkaren också är betydelsefullt för företaget ur ekonomi- och miljöansvarssynpunkt.

– Utvecklingen tillsammans med Filterpak har redan visat sig fungera under det första året. Genom att hålla leveranskedjorna korta har vår verksamhet också låga utsläpp, vilket starkt stödjer våra ansvarsmål. Vi ville också göra vårt för att påverka bevarandet av arbetstillfällen i Finland och hitta en högkvalitativ operatör till vilken vi kan koncentrera produktionen av filter.

Läs mer om M-Filter Group >>