Enervent Zehnders jubileumssår – 40 år som trendsättare inom ventilationsteknik

År 2023 är ett dubbelt jubileumsår för Enervent Zehnder. Vårt företag fyller 40 år i år och i Norge har vi marknadsfört ventilationsaggregat under namnet Exvent i 20 år.

Idag är Enervent Zehnder en del av Zehnder Group. Den globalt verksamma koncernen förbättrar livskvaliteten genom att erbjuda innovativa inomhusklimatlösningar. Få människor vet dock att vår egen historia började med betalsvårigheter hos en kund till ett företag inom metallindustrin.

Delar till ventilationsaggregat som betalning av faktura

Vår historia är ett utmärkt exempel på entreprenörsanda, viljan att utveckla teknik och förstå kundernas behov. Allt började 1983 med ett metallföretag som heter Combinent. Grundaren Robert Hägg fick av kunden delar till ett ventilationsaggregat som kompensation för en faktura istället för pengar, och han blev intresserad av tekniken på området.

Efter att ha studerat alternativen mer i detalj bestämde sig Hägg för att vara först i Finland med att börja tillverka aggregat med roterande värmeväxlare. Den kontinuerliga och steglöst justerbara driften av den roterande värmeväxlaren är fortfarande den bästa lösningen för de flesta hushåll vad gäller ventilation och energiekonomi.

Stark satsning på produktutveckling

Vår verksamhet har stadigt vuxit och internationaliserats och ägarna har bytt, men produktionen har stannat i Borgå, Finland. Det finns mer som inte har ändrat. Energieffektivitet inom ventilation har varit kärnan i Enervent Zehnders produktutveckling i fyra decennier. All produktutveckling sker fortfarande i våra egna lokaler, där även klimatlaboratoriet som utför kontinuerliga tester finns.

Bilden visar vår teknologichef Tom Palmgren och ett av de första aggregaten i LTR-serien i slutet av 1980-talet. Vår mest kända produkt är Pingvin, som introducerades på marknaden 1995 och fick status som en legend, av vilka uppdaterade versioner såldes i inte mindre än 24 år.

I början av 2000-talet letade vi efter en lösning för att kombinera värmepump och ventilation. Resultatet blev den patenterade Pelican HP som släpptes 2007. Förra året introducerade vi ventilationsaggregatet Enervent Svea, vars egenskaper tack vare avancerad fläktteknik, motsvarar aggregat i en större storlekskategori. Med Cooler-kylmodulen gjorde vi det ännu bättre.

Ett högtidsår präglat av arbete

Vi firar jubileumsåret under hela året och bjuder in våra olika intressenter att besöka Borgå. Om du vill sätta ihop en grupp från ditt eget företag kan du kontakta Jens Krantz, som är försäljningsansvarig i Sverige, via mail.