Lågkonjunkturen i byggbranschen bromsade Enervent Zehnders tillväxt – en stark satsning på kylteknik

En trend som är bekant från många industrisektorer upprepades också förra året hos Enervent Zehnder. När byggandet av nya lägenheter i Finland saktade av snabbt påverkade det också direkt efterfrågan på ventilationsaggregat. Höjdpunkterna under förra året var verksamheten i Norge och framtidsbyggande utvecklingsprojekt.

– Början av 2023 gick riktigt bra. Den snabba förändringen kom under andra halvåret och stagnationen av bostadsbyggandet märktes även i vår orderstock. När det gäller offentliga och kontorsbyggande samt renoveringsbyggande var läget bättre jämfört med hela året, säger Thomas Söderholm, VD för Enervent Zehnder.

Enligt honom har en liknande marknadsutveckling setts i Centraleuropa, där det var en generell nedgång i bostadsbyggandet förra året. Det har även påverkat andra dotterbolag i Zehnder Group. Koncernens omsättning minskade med 6 % jämfört med föregående år, men kassaflödet var fortfarande starkt och resultatet blev cirka 60 miljoner euro.

Söderholm bekräftar att en speciell höjdpunkt på den nordiska marknaden har varit Norge, där marknadsförändringarna har varit mindre och efterfrågan varit stabil.

– Höga el- och energikostnader har fått både privat- och företagskunder att fundera över sina utrustningsval i samband med renoveringar. Tekniken i Enervent Zehnders aggregat är energieffektiv, vilket har gett oss ytterligare en konkurrensfördel i dagsläget.

Uppmärksamhet i hållbar utveckling

Produktutvecklingen av Enervent Zehnders aggregat har gjorts i företagets egna lokaler från början. I Borgå finns även ett klimatlaboratorium som utför kontinuerliga tester, lämpligt för det nordliga klimatet.

– Förra årets mest betydande lansering var relaterad till mobilteknik. I maj släppte vi iSLa, det vill säga en mobilapplikation som styr våra ventilationsaggregat. Den ersätter de separata kontrollpaneler som följer med aggregaten och bidrar samtidigt till att minska mängden plastavfall. Dessutom möjliggör den professionella versionen av iSLa driftsättning och övervakning av aggregat på distans, vilket avsevärt sparar underhållspersonalens körkilometer.

– Efterfrågan på kyllösningar har ökat de senaste åren. Vår Svea Cooler, som lanserades förra året som en fortsättning på HP-modellerna, mottogs mycket väl och produktfamiljen kommer snart att växa. Vi återkommer till det mer i detalj i april.

– Förutom nyheter utvecklar vi lösningar för att förlänga produkternas livscykel. Ett bra exempel på detta är automationsändringspaket. De är ett effektivt sätt att förlänga livslängden på våra aggregat och samtidigt förbättra energieffektiviteten. 

Solid support från Zehnder Group

Den schweiziska Zehnder Group blev ägare till Enervent 2018.

– Förra året var ett av våra viktigaste projekt förberedelserna inför införandet av ett nytt affärsresursplaneringssystem och de relaterade förändringarna i produktion och logistik. Det band våra nyckelpersoners resurser för hela året men möjliggör exportleveranser till koncernens globala försäljningsnätverk. Samtidigt ger det effektivitet till interna processer och materialflöden. Implementeringen kommer att ske i april samtidigt i Finland, Sverige och Norge.

– Samtidigt har koncernens gemensamma varumärkesreform gått framåt. Å sin sida stödjer det att göra finska ventilationsaggregat kända på nya marknader. Vår yttre färgvärld förändras, men tillverkning och produktutveckling är fortfarande stark i Finland och Borgå, framhåller Söderholm.