• LTR-7 XL
  • LTR-7 XL

LTR-7 XL

Denna modell ersattes av LTR-7 Z den 2020-05-01

Enervent LTR-7 XL lämpar sig bäst för stora fristående hus och offentliga utrymmen, såsom skolor och daghem.

Aggregaten i serie LTR är utformade för installation i taket, vinden, innertaket eller ett tekniskt utrymme. Den horisontella installationen sparar ofta på utrymmet. Aggregaten i serie LTR är välisolerade och kan installeras på kalla platser. Aggregatet behöver tilläggsisolering om temperaturen sjunker under -10 °C. Aggregatets enkla men genial struktur och låga tryckfall säkerställer en billig och säker drift.

Enervent LTR-7 XL är ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder (NRVU) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014. Ventilationsaggregat med max. flöde mellan 69 och 278 l/s där tillverkaren inte har deklarerat att de endast är avsedda att användas i bostäder kallas för ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder. Ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder (NRVU) behöver inte ekodesignmärkas.

Vår beräkningsmjukvara Energy Optimizer valda NRVU-aggregatet uppfyller kraven för ekodesign för det avsedda projektet.

Prenumerera på detta filter

Kanalanslutningar

LTR-7 XL finns med en högergående kanalanslutningslayout.

LTR-7 XL-aggregatet kan installeras antingen med luckan uppåt eller åt sidan. Då aggregatet installeras med luckan på sidan kan man välja sidan enligt behovet på installationsplatsen. Det är inte tillåtet att installera aggregatet med luckan nedåt eller stående upprätt med kanalanslutningarna vertikalt.

Styralternativ

eAir
eAir
eWind
eWind
FläkthastighetsinställningarVia brukslägen4-steg
Börvärde för tilluftens temperatur
Styrning av elektrisk eftervärmare
Övertrycksfunktion
Alarm och servicepåminnelse
Fuktforcering
Möjlighet att koppla två styrpaneler till ett aggregat
Återvinning av kylaAutomatiskAutomatisk
KNX anslutning
Driftsättningsparameter meny
Av-på kontroll av pumpen för köldbäraren i CHG-system
Av-på kontroll av spjällmotor i CWG-system
Styrning av motorn för 3-vägs ventilen i CHG-system
Motionering av pumpen för köldbäraren under beredskap
Motionering av värmeväxlaren under beredskap
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Steglös kontroll av värmeväxlaren
Styrning av spjällmotor
Styrning av elektrisk förvärmare
Styrning av förvärme/kyla med vätskebatteri
Styrning av vattenvärmebatteri
Eco bruksläge
Styrning av vattenkylbatteri
Forcerings funktion
Avläsbara mätvärden
Koldioxidforcering
Tidsprogram
Sommarnattkyla
Temperaturforcering
Kompensation för spiskåpa/centraldammsugare
Konstant kanaltryckstyrning
Internet användargränssnitt
Övertidsstyrning
Inställningsguide
 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 340 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
601 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 250 mm
Bredd
1510 mm
Höjd
720 mm
Djup
707 mm
Vikt
130 kg
Kan även installeras i ett tilläggsisolerat kallt utrymme

Models

Produktnummer Aggregat
P04 211 0102 LTR-7 XL eAir E
P04 211 0103 LTR-7 XL eAir E-CG
P04 211 0106 LTR-7 XL eAir W
P04 211 0107 LTR-7 XL eAir W-CG
P04 301 0102 LTR-7 XL eWind E
P04 301 0103 LTR-7 XL eWind E-CG
P04 301 0106 LTR-7 XL eWind W