• Plaza
  • Plaza

Plaza

Tillverkningen av denna modell har lagts ner 2016-05-31

Enervent Plaza är ett installationsklart ventilationsaggregat för montering i ett varmt utrymme (över +5°C). Aggregatet passar både egnahemshus och radhus, både nya och gamla. Aggregatet har en ovanligt hög värmeåtervinningsgrad – på årsnivå återvinner aggregatet 80 % av den värme som annars gått förlorad via ventilationen.

Kanalanslutningar

Plaza finns tillgänglig både i höger och vänster utförande.

Styralternativ

 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 74 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
86 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 125 mm
Bredd
598 mm
Höjd
630 mm
Djup
320 mm
Vikt
46 kg
Installation på väggen eller i taket

Models

Produktnummer Aggregat
P09 013 0001 Plaza eco EDE höger
P09 013 0001V Plaza eco EDE vänster
P09 014 0001 Plaza eco EDW höger
P09 014 0001V Plaza eco EDW vänster