• Svea Cooler
  • Svea Cooler

Svea Cooler

Enervent Svea Cooler är ett ventilationsaggregat med integrerad kompressorkyla för ventilation av småhus och flerbostadshus. Ventilationsaggregatets maximala luftflöde är ca. 150 l/s, så trots sin ringa storlek räcker det för att betjäna ett bostadshus med en yta på cirka 200 m².

Fördelen med Svea Cooler är att kylningen uppnås utan drag. Kylan är jämnt fördelad via ventilationskanalerna till alla rum med tilluftsventil. Detta är en klar fördel jämfört med exempelvis en traditionell luftvärmepump, som endast kyler utrymmet där inomhusdelen finns. Svea Cooler behöver inte heller en separat utomhusdel.

Enervent Svea Cooler är försedd med anslutning för spiskåpa, Anslutningen går även genom kylmodulen. Kylmodulen kan eftermonteras på tidigare inköpta Svea-aggregat.

Kanalanslutningar

Svea Cooler finns med en högergående kanalanslutningslayout.

Styralternativ

eAir
eAir
FläkthastighetsinställningarVia brukslägen
Börvärde för tilluftens temperatur
Styrning av elektrisk eftervärmare
Övertrycksfunktion
Alarm och servicepåminnelse
Fuktforcering
Möjlighet att koppla två styrpaneler till ett aggregat
Återvinning av kylaAutomatisk
KNX anslutning
Driftsättningsparameter meny
Av-på kontroll av pumpen för köldbäraren i CHG-system
Av-på kontroll av spjällmotor i CWG-system
Styrning av motorn för 3-vägs ventilen i CHG-system
Motionering av pumpen för köldbäraren under beredskap
Motionering av värmeväxlaren under beredskap
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Steglös kontroll av värmeväxlaren
Styrning av spjällmotor
Styrning av elektrisk förvärmare
Styrning av förvärme/kyla med vätskebatteri
Styrning av vattenvärmebatteri
Eco bruksläge
Styrning av vattenkylbatteri
Forcerings funktion
Avläsbara mätvärden
Koldioxidforcering
Tidsprogram
Sommarnattkyla
Temperaturforcering
Kompensation för spiskåpa/centraldammsugare
Konstant kanaltryckstyrning
Internet användargränssnitt
Övertidsstyrning
Inställningsguide
 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 150 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
248 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 160 mm
Bredd
600 mm
Höjd
1125 mm
Djup
600 mm
Vikt
90 kg
Installation på väggen eller i taket

Models

Produktnummer Aggregat
P20 202 0002 Svea Cooler eAir E