Planering av ventilation

Ventilationskonstruktion kräver speciella färdigheter och kunskaper. Det räcker inte att kunna det mest basala och vara insatt i bestämmelserna. Varje byggnad skiljer sig åt och de boendes behov och önskningar är unika. Ingen enskild lösning kan därför kopieras rakt av på en annan anläggning. HVAC-konstruktören måste vara en erfaren fackman inom sitt arbetsområde.

En bra HVAC-konstruktör utgår från behoven hos slutanvändarna av byggnaden – arbetstagare eller boende – och kan identifiera de frågeställningar och den information som behövs för att specificera inomhusluftens kvalitetsnivå, t.o.m. när de boende eller andra slutanvändare inte kan förmedla dem direkt. HVAC-konstruktören måste vara en bra frågeställare och människokännare.

Vid konstruktion av ventilationssystem för en kommersiell byggnad är en bra HVAC-konstruktör så insatt i byggnadens framtida användningsområde att han eller hon kan ta hänsyn till och förutse de utmaningar som ventilationsanvändningen utgör, t.o.m. i samband med förändrade förhållanden. Konstruktören måste också vara medveten om eventuella speciella utmaningar i samband med konstruktion av renrum eller utrymmen med precisionsstyrda luftkonditioneringssystem för t.ex. museum, konstgallerier, läkemedels- och livsmedelsfabriker samt laboratorier. HVAC-konstruktören måste vara något av en specialist inom alla arbetsområden.

En bra HVAC-konstruktör är också tillräckligt insatt i byggnadsfysik, fuktbeteendet hos olika konstruktioner och byggnadsmaterial, samt andra egenskaper som påverkar inomhusluftens kvalitet. HVAC-konstruktören ska också vara lite av en byggkonstruktör och byggledare.

En bra HVAC-konstruktör är insatt i kraven på energieffektivitet men kan också förstå mänskligt beteende. Det färdiga systemet måste fungera bra även när slutanvändaren inte helt förstår systemdriften och inte vill lära sig den. HVAC-konstruktören måste vara en energispecialist och beteendevetare.

Vid konstruktion av ventilationssystem för ett bostadshus är en bra HVAC-konstruktör först och främst också en boende. Konstruktören tar hänsyn till förändrade livssituationer, växande familjer, plötsligt ökade fuktbelastningar p.g.a. sportaktiviteter (eller tonåringar), husdjur, akvarier och ett stort antal krukväxter. HVAC-konstruktören måste vara en specialist på hur människor lever sina liv.

Människor vänjer sig vid massor av saker. Om någon har bott i en bostad med dålig inomhusluft, kan det hända att personen inte vet om att det finns bättre alternativ. Det är då HVAC-konstruktörens skyldighet att informera om vad varje boende och arbetstagare har rätt till: bra inomhusluft. En bra HVAC-konstruktör är inomhusluftens riktiga superhjälte!