App

eWind App – Ta kontroll över ditt aggregat

Med Enervent eWind App kan du styra ditt Enervent eWind-aggregat, utrustat med en WiFi-modul, direkt från din telefon. Du kan styra aggregatet lokalt utan någon internetanslutning eller på distans via Internet.

Ladda ner din eWind App idag och ta kontrollen.

Att installera och koppla en eWind WiFi-modul

Se hur du installerar en WiFi-modul till en befintlig eWind-panelinstallation och para den med din eWind-app på din telefon.

Felsökning

Om du stöter på en onormal situation under parningen, använd den återställningsmagnet som finns i produktpaketet. Håll magneten till din WiFi-modul tills LED-indikatorn slås av tillfälligt i några sekunder. Efter återställning måste din WiFi-modul återgå till ej upptaget tillstånd (se LED-signaler). Återställningen kan ta upp till 60 sekunder.

NOTERA! WiFi-modulen stöder endast trådlösa nätverk som arbetar med 2,4 GHz-frekvens. 5 GHz-frekvenser stöds inte. Du kan ändra frekvensen i din routers WLAN-inställningar.

WiFi-modulens LED-signaler

Enervent Wifi

WiFi-modulen har ingen ström

Kontrollera kabelanslutningen och försök att återställa WiFi-modulen med en återställningsmagnet.

Enervent Wifi

WiFi-modulen är inte anspråkad och i viloläge

WiFi-modulen har inte kopplats ihop med någon telefon och har gått i viloläge på grund av inaktivitet. Återaktivera modulen med ett av alternativen:

  1. För återställningsmagneten längs sidan på wifi-modulen i 30-60 sekunder
  2. Stäng av modulen genom att koppla bort och ansluta kabeln igen
  3. Tryck på ECO-knappen på eWind-panelen

Enervent Wifi

WiFi-modulen är inte anspråkad och sänder ut en tillfällig WiFi-åtkomstpunkt

WiFi-modulen har inte kopplats ihop med en telefon och väntar på att bli ihopkopplad med en enhet. Öppna eWind-appen på din telefon och följ instruktionerna för parning.

Enervent Wifi

WiFi-modulen är anspråkad och försöker ansluta till ett trådlöst nätverk

WiFi-modulen har kopplats ihop med en telefon och försöker ansluta till det trådlösa nätverket du valde under parning.

Enervent Wifi

WiFi-modulen är anspråkad och ansluts framgångsrikt till ett trådlöst nätverk

WiFi-modulen har kopplats ihop med en telefon och har framgångsrikt anslutit sig till det trådlösa nätverket du valde under parning.

Enervent Wifi

WiFi-modulen är anspråkad och är värd för sitt eget trådlösa nätverk (ingen aktivitet)

WiFi-modulen har kopplats ihop med en telefon. Modulen arbetar i lokalt läge i sitt eget trådlösa nätverk (SSID mist-ewind-xx) utan internetanslutning. Inga aktiva klienter anslutna. Detta läge används endast när det inte finns något trådlöst hemnätverk tillgängligt.

Enervent Wifi

WiFi-modulen är anspråkad och är värd för sitt eget trådlösa nätverk (aktivitet)

WiFi-modulen har kopplats ihop med en telefon. Modulen arbetar i lokalt läge i sitt eget trådlösa nätverk (SSID mist-ewind-xx) utan internetanslutning. Aktiva klienter anslutna. Detta läge används endast när det inte finns något trådlöst hemnätverk tillgängligt.

Inget av ovanstående

Kan du inte hitta din LED-signal och har du redan försökt återställa WiFi-modulen? Tyvärr verkar det som att din WiFi-modul kanske inte fungerar korrekt. Vänligen kontakta vårt kundsupport för hjälp.