Inomhusklimat

En ren och hälsosam inomhusmiljö

Ett inomhusklimat är mer än bara inomhusluften. Förutom inomhusluften innefattar inomhusklimatet till exempel, temperatur, luftfuktighet, koldioxidnivå och ljudmiljö.

Ett gott inomhusklimat är något som du inte nödvändigtvis märker av. Du kan varken se, lukta, smaka, höra eller känna det. Du behöver inte bry dig om det.

Kvaliteten på inomhusklimatet är av stor betydelse för vårt välbefinnande. När allt kommer omkring, tillbringar vi större delen av våra liv inomhus: hemma, på jobbet eller i skolan.

Du brukar lägga märke till ett dåligt inomhusklimat när upplever det.

Ett dåligt inomhusklimat kan upptäckas genom till exempel:

  • Obehaglig lukt
  • Instängd luft
  • Alltför hög koldioxidhalt
  • Drag
  • En alltför varmt eller kallt inomhustemperatur

Symptom förorsakade av ett dåligt inomhusklimat inkluderar andningsproblem, ögonirritation, huvudvärk och trötthet. Dem som upplever andningsproblem kopplade till symptom från luftvägarna, samt barn och äldre, är ofta mer benägna att drabbas av ett dåligt inomhusklimat. Ett dåligt inomhusklimat kan göra de flesta överkänsliga personer allvarligt sjuka.

Ett gott inomhusklimat är välgörande både vad det gäller de boende och för själva huset. Ett bra inomhusklimat är inte för torrt eller för fuktigt. Det är bara rätt och därmed också omärkligt.
Och detta är helt oberoende av yttre förhållanden.

Kvaliteten på inomhusklimatet upprätthålls med ventilation.