Tillverkare

Ventener Ab
Sverige

Kundbetjäningen tel. +46 (0)8 580 97 401

Tekniskt stöd tel. +46 (0)8 580 97 404 alt. +358 207 528 804

E-post:
enervent@enervent.se
service@enervent.com
fornamn.efternamn@enervent.se

Medarbetare

Försäljning: tlf 033-120 200
Sales Manager, Sweden Jens Krantz tlf 010-482 65 54
Area Sales Manager, Sweden Folke Giek tlf 010-482 65 53
Kundbetjäning: tlf 08-580 97 401
enervent@enervent.se
Tekniskt stöd:  tlf 08-580 97 404 alt. +358 207 528 804
service@enervent.com
Valikko