Tillverkare

Ventener Ab

Frejagatan 8, 506 34 Borås
Sverige

Kundbetjäningen tel. +46 (0)8 580 97 401

Tekniskt stöd tel. +46 (0)8 580 97 404 alt. +358 207 528 804

E-post:
enervent@enervent.se
service@enervent.com
fornamn.efternamn@enervent.se

Medarbetare

Försäljning: tlf 033-120 200
Sales Manager, Sweden Jens Krantz tlf 010-482 65 54
Area Sales Manager, Sweden Tom Henriksson tlf 010-482 65 53
Kundbetjäning:
enervent@enervent.se tlf 08-580 97 401
Tekniskt stöd:
OBS! Notera modellen och serienumret på ditt aggregat innan du ringer upp vårt tekniska stöd.
service@enervent.com tlf 08-580 97 404