• LTR-5 Z
  • LTR-5 Z
  • LTR-5 Z

LTR-5 Z

Enervent LTR-5 Z är lämplig för enfamiljshus, radhus och kommersiella lokaler.

Enheterna i LTR-serien kan installeras på tak, vind, tak eller tekniska rum. Horisontell installation sparar ofta mycket utrymme. Maskinerna i LTR-serien är välisolerade och kan installeras på kalla platser. Ventilationsaggregatet kräver ytterligare isolering om omgivningstemperaturen sjunker under -10 °C.

Den enkla men ändå geniala utformningen av luftbehandlingsenheten och låga tryckfall garanterar låga kostnader, säkerhet och extremt låga ljudnivåer.

LTR-5 Z:s lucka kan användas som en ledad eller avtagbar lucka. Utförandet på luckan är utbytbart (höger/vänster)  för att uppfylla kraven på installationsplatsen.

Kanalanslutningar

LTR-5 Z finns med en högergående kanalanslutningslayout.

LTR-5 Z-aggregatet kan installeras antingen med luckan uppåt eller åt sidan. Då aggregatet installeras med luckan på sidan kan man välja sidan enligt behovet på installationsplatsen. Luckan har gångjärn eller kan alternativt lyftas av aggregatet under underhåll. Det är inte tillåtet att installera aggregatet med luckan nedåt eller stående upprätt med kanalanslutningarna vertikalt.

Styralternativ

eAir
eAir
eWind
eWind
FläkthastighetsinställningarVia brukslägen4-steg
Börvärde för tilluftens temperatur
Styrning av elektrisk eftervärmare
Övertrycksfunktion
Alarm och servicepåminnelse
Fuktforcering
Möjlighet att koppla två styrpaneler till ett aggregat
Återvinning av kylaAutomatiskAutomatisk
KNX anslutning
Driftsättningsparameter meny
Av-på kontroll av pumpen för köldbäraren i CHG-system
Av-på kontroll av spjällmotor i CWG-system
Styrning av motorn för 3-vägs ventilen i CHG-system
Motionering av pumpen för köldbäraren under beredskap
Motionering av värmeväxlaren under beredskap
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Steglös kontroll av värmeväxlaren
Styrning av spjällmotor
Styrning av elektrisk förvärmare
Styrning av förvärme/kyla med vätskebatteri
Styrning av vattenvärmebatteri
Eco bruksläge
Styrning av vattenkylbatteri
Forcerings funktion
Avläsbara mätvärden
Koldioxidforcering
Tidsprogram
Sommarnattkyla
Temperaturforcering
Kompensation för spiskåpa/centraldammsugare
Konstant kanaltryckstyrning
Internet användargränssnitt
Övertidsstyrning
Inställningsguide
 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 190 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
336 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 200 mm
Bredd
1160 mm
Höjd
528 mm
Djup
523 mm
Vikt
68 kg
Kan även installeras i ett tilläggsisolerat kallt utrymme

Models

Produktnummer Aggregat
P19 201 0002 LTR-5 Z eAir E
P19 201 0003 LTR-5 Z eAir E-CG
P19 201 0006 LTR-5 Z eAir W
P19 201 0007 LTR-5 Z eAir W-CG
P19 301 0002 LTR-5 Z eWind E
P19 301 0003 LTR-5 Z eWind E-CG
P19 301 0006 LTR-5 Z eWind W
LTR-5 Z RL E
LTR-5 Z RL E-CG
LTR-5 Z RL W
LTR-5 Z RL W-CG