FAQ

FAQ


1. Vilket aggregat passar mitt hus?

Vi rekommenderar att du låter en professionell yrkesman välja rätt typ av ventilationsaggregat för ditt hus.


2. Kan jag installera ventilationssystemet på egen hand?

Vi rekommenderar att ventilationssystemet installeras av en professionell yrkesman. Korrekt installation kräver speciella verktyg och kunskap.


3. Vilka är fördelarna med en roterande värmeväxlare?

En roterande värmeväxlare har en mycket högre värmeåtervinningsförmåga än en traditionell plattvärmeväxlare. Detta beror på det faktum att den roterande värmeväxlaren har betydligt större massa och värmeväxlaryta än en traditionell värmeväxlare. Massan ökar värmelagringsförmågan. En investering i en roterande värmeväxlare betalar sig i samma takt som du minskar din värmeräkning.


4. Varför ska jag isolera avluftskanalen?

Den roterande värmeväxlaren är mycket effektiv och avluften (luft som strömmar ut ur huset) kan vara mycket kall. Detta kan orsaka att fukt sätter sig i kanalen om den passerar genom ett varmare område.


5. Hur ska jag isolera avluftkanalen?

Om avluftkanalen går genom ett varmt område görs en ordentlig isolering antingen genom A: en 80 millimeter isolering med en ångsäker ytbeläggning eller B: en 20 millimeter sluten cellgummiisolering (t.ex. Armaflex) direkt på kanalen och 50 millimeter isolering med en ångsäker ytbeläggning. Om kanalen går genom ett kallt område bör isoleringen vara minst 100 millimeter tjock. Läs noga igenom installationsanvisningarna innan du installerar dina ventilationskanaler.


6. Vad ska jag tänka på om jag även vill kyla med mitt aggregat?

Kanalisoleringen bör vara välplanerad. Kanalerna kan samla fukt och orsaka problem om de inte är välisolerade.


7. Vilken typ av regelbundet underhåll behöver ett Enervent aggregat?

Luftfiltren måste bytas i enlighet med filtrens bytesfrekvens. Själva utrustningen bör också rengöras regelbundet med hjälp av en dammsugare eller liknande.


8. Kan Enervent-utrustningen kopplas ihop med ett hemautomationssystem?

Utrustningar med Enervent MD- eller eWind-styrsystem kan anslutas till ett LAN nätverk eller Internet samt KNX. Utrustningar med Enervent EC-styr kan även kopplas ihop med de flesta hemautomationssystem.


9. Är värmeväxlaren så effektiv att eftervärme inte behövs?

På grund av att den roterande värmeväxlaren är så effeltiv behövs inte någon förvärmare . Uppvärmning av tilluften efter värmeväxlaren behövs i vissa fall, beroende på de klimatförhållanden som råder där utrustningen har installerats. Vanligtvis rekommenderar vi en eftervärmare, så att tilluften alltid upplevs som behaglig och skön även under de kallaste dagarna.


10. Vilken typ av eftervärmare är det rekommenderade alternativet?

Enervent ventilationsaggregat har mycket effektiva värmeväxlare, så tilluftens eftervärmare behövs endast under de kallaste dagarna. I relativt varma klimat, såsom i södra Sverige, är ett vattenvärmebatteri oftast inte det billigaste alternativet på grund av de höga installationskostnaderna jämfört med den låga användningen under året. Ett elektriskt eftervärmebatteri är ett bättre val under dessa förhållanden. Uppvärmning av tilluften är mer nödvändig vid kallare klimat och där är därför ett vattenvärmebatteri i allmänhet ett bättre alternativ.


11. Vilken luftmängd har Enervent ventilationsaggregat?

Enervent erbjuder aggregat med ett luftflöde från 15 liter/sekund till 800 liter/sekund.


12. När ska jag byta mina filter?

Luftfiltren i ditt Enervent-aggregat måste bytas ut med jämna mellanrum. Planfilter ska bytas var fjärde månad, kasett- och påsfilter var sjätte månad. Håll luften fräsch, kom ihåg att byta dina filter!


13. Kan jag tvätta mina filter?

Du kan inte tvätta dina filter, men du kan förlänga livslängden på dina filter genom att dammsuga dem.


14. Var kan jag installera mitt Enervent-aggregat?

Pinion, Pingvin (XL)-, Pandion-, Pelican- och Pegasos (XL)-aggregat måste installeras i ett varmt utrymme (över 5 °C). LTR-2, LTR-3-, LTR-4, LTR-6- och LTR-7 (XL)-aggregat kan med extra isolering installeras i en kallare omgivning.


15. Hur mycket ljud förorsakar aggregatet?

Ett korrekt designat och dimensionerat aggregat är tyst.


16. Kan jag installera ett kylbatteri i efterhand?

Ja, se bara till att tilluftskanalen är isolerad enligt isoleringsspecifikationen för kalluft.


17. Vad är justering av luftflöde?

Luftflödet i varje tillluftventil måste anpassas till det exakta utformade värdet. Denna process kräver speciell mätutrustning och bör alltid utföras av fackman.


18. Kan vattenvärmebatteriet frysa?

Styret i Enervent-aggregat med vattenvärmebatteri innehåller ett frysskydd. Enervent rekommenderar användning av ett spjäll med fjäderåtergång i uteluftskanalen i alla aggregat med vattenbatteri.


19. Ska jag installera spjäll i mina luftkanaler?

Det rekommenderas att alltid använda spjäll i till- och frånluftskanalerna. Ifall det finns vattenbatteri i tilluften är det nödvändigt att använda spjäll med fjäderåtergång i uteluftskanalen för att förhindra att kall luft kommer in i aggregatet vid strömavbrott.


20. Hur länge har Enervent producerat ventilationsaggregat?

Enervent har tillverkat aggregat sedan 1983.


21. Ska jag minska mina luftflöden när det är kallt utomhus?

Nej, du ska absolut köra ditt aggregat vid den hastighet som din installatör har rekommenderat under hela året. Om du minskar ditt luftflöde vid kall väderlek ökar du risken för isbildning i aggregatet. Denna risk ökar under extrema utomhusförhållanden och vid hög luftfuktigheten inomhus (omfattande duschar eller torkning av tvätt).

Dina filters tillstånd är avgörande för hur väl ditt aggregat fungerar. Smutsiga filter hindrar luftflödet och minskar luftflöden radikalt. Var noga med att byta dina filter regelbundet. Planfilter ska bytas var 3-4 månad och kasett- och påsfilter var 6:e månad. Det är också bra att kontrollera att ditt uteluftsgaller är fritt från snö och löv.


22. Returnerar den roterande värmeväxlare fukt och kan luftfuktigheten inomhus därmed blir för hög?

Den roterande värmeväxlare som är standard i alla Enervent-aggregat överför fukt ifrån frånluften till uteluften endast när utomhustemperaturen ligger under fryspunkten. Ofta är detta en önskad funktion eftersom luftfuktigheten inomhus kan vara för låg när det är kallt ute. När luftflödena är riktigt dimensionerade för ditt hus, kommer luftfuktigheten inomhus inte blir för hög. Om fuktbelastningen blir hög på grund av omfattande duschanvändning eller tvätttorkning, vill du kanske vara säker på att fuktforceringen (standard i MD- och eWind-modeller, tillval för EC modeller) aktiveras.