• Pegasos XL
  • Pegasos XL

Pegasos XL

Enervent Pegasos XL lämpar sig bäst för stora fristående hus och offentliga utrymmen, såsom skolor och daghem.

Pegasos XL kan utrustas med en inbyggd frånluftsvärmepump (HP). Alla värme- och kylbatterier samt värmepumpenheten är inbyggda i aggregatet. Pegasos HP med en inbyggd värmepump är ett aggregat som effektivt kyler och värmer tilluften efter behov. Den nedkylda och uppvärmda luften fördelas jämnt i byggnaden genom ventilationskanalerna (inte lokal fördelningspunkt som i traditionella värmepumpar). Dessutom erbjuder värmepumpen den unika egenskapen att värma upp vatten (Aqua). Vattnet kan användas som varmt bruksvatten eller i ett vattenbärande värmesystem.

Enervent Pegasos XL är ett ventilationsaggregat avsett för annat än bostäder (NRVU) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014. Ventilationsaggregat med max. flöde mellan 69 och 278 l/s där tillverkaren inte har deklarerat att de endast är avsedda att användas i bostäder kallas för ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder. Ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder (NRVU) behöver inte ekodesignmärkas.

Vår beräkningsmjukvara Energy Optimizer valda NRVU-aggregatet uppfyller kraven för ekodesign för det avsedda projektet.

Prenumerera på detta filter

Kanalanslutningar

Pegasos XL finns med en högergående kanalanslutningslayout.

Styralternativ

eAir
eAir
eWind
eWind
FläkthastighetsinställningarVia brukslägen4-steg
Börvärde för tilluftens temperatur
Styrning av elektrisk eftervärmare
Övertrycksfunktion
Alarm och servicepåminnelse
Fuktforcering
Möjlighet att koppla två styrpaneler till ett aggregat
Återvinning av kylaAutomatiskAutomatisk
KNX anslutning
Driftsättningsparameter meny
Av-på kontroll av pumpen för köldbäraren i CHG-system
Av-på kontroll av spjällmotor i CWG-system
Styrning av motorn för 3-vägs ventilen i CHG-system
Motionering av pumpen för köldbäraren under beredskap
Motionering av värmeväxlaren under beredskap
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Steglös kontroll av värmeväxlaren
Styrning av spjällmotor
Styrning av elektrisk förvärmare
Styrning av förvärme/kyla med vätskebatteri
Styrning av vattenvärmebatteri
Eco bruksläge
Styrning av vattenkylbatteri
Forcerings funktion
Avläsbara mätvärden
Koldioxidforcering
Tidsprogram
Sommarnattkyla
Temperaturforcering
Kompensation för spiskåpa/centraldammsugare
Konstant kanaltryckstyrning
Internet användargränssnitt
Övertidsstyrning
Inställningsguide
 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 340 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
601 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 250 mm
Bredd
1250 mm
Höjd
1400 mm
Djup
677 mm
Vikt
203 kg
Installation på golvet

Models

Produktnummer Aggregat
P06 212 0007 Pegasos HP-E eAir (Avslutad 2019-01-01)
P06 212 0008 Pegasos HP-W eAir (Avslutad 2019-01-01)
P06 211 0102 Pegasos XL eAir E
P06 211 0103 Pegasos XL eAir E-CG
P06 211 0106 Pegasos XL eAir W
P06 211 0107 Pegasos XL eAir W-CG
P06 212 0002 Pegasos HP eAir
P06 115 0007 Pegasos TwinTropic CW-E
P06 115 0009 Pegasos TwinTropic X-E
P06 301 0102 Pegasos XL eWind E
P06 301 0103 Pegasos XL eWind E-CG
P06 301 0106 Pegasos XL eWind W