• Pegasos XL
  • Pegasos XL

Pegasos XL

Denna modell ersattes av Pegasos Z den 2019-01-01

Enervent Pegasos XL lämpar sig bäst för stora fristående hus och offentliga utrymmen, såsom skolor och daghem.

Pegasos XL kan utrustas med en inbyggd frånluftsvärmepump (HP). Alla värme- och kylbatterier samt värmepumpenheten är inbyggda i aggregatet. Pegasos HP med en inbyggd värmepump är ett aggregat som effektivt kyler och värmer tilluften efter behov. Den nedkylda och uppvärmda luften fördelas jämnt i byggnaden genom ventilationskanalerna (inte lokal fördelningspunkt som i traditionella värmepumpar). Dessutom erbjuder värmepumpen den unika egenskapen att värma upp vatten (Aqua). Vattnet kan användas som varmt bruksvatten eller i ett vattenbärande värmesystem.

Enervent Pegasos XL är ett ventilationsaggregat avsett för annat än bostäder (NRVU) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014. Ventilationsaggregat med max. flöde mellan 69 och 278 l/s där tillverkaren inte har deklarerat att de endast är avsedda att användas i bostäder kallas för ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder. Ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder (NRVU) behöver inte ekodesignmärkas.

Vår beräkningsmjukvara Energy Optimizer valda NRVU-aggregatet uppfyller kraven för ekodesign för det avsedda projektet.

Prenumerera på detta filter

Kanalanslutningar

Pegasos XL finns med en högergående kanalanslutningslayout.

Styralternativ

eAir
eAir
eWind
eWind
FläkthastighetsinställningarVia brukslägen4-steg
Börvärde för tilluftens temperatur
Styrning av elektrisk eftervärmare
Övertrycksfunktion
Alarm och servicepåminnelse
Fuktforcering
Möjlighet att koppla två styrpaneler till ett aggregat
Återvinning av kylaAutomatiskAutomatisk
KNX anslutning
Driftsättningsparameter meny
Av-på kontroll av pumpen för köldbäraren i CHG-system
Av-på kontroll av spjällmotor i CWG-system
Styrning av motorn för 3-vägs ventilen i CHG-system
Motionering av pumpen för köldbäraren under beredskap
Motionering av värmeväxlaren under beredskap
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Steglös kontroll av värmeväxlaren
Styrning av spjällmotor
Styrning av elektrisk förvärmare
Styrning av förvärme/kyla med vätskebatteri
Styrning av vattenvärmebatteri
Eco bruksläge
Styrning av vattenkylbatteri
Forcerings funktion
Avläsbara mätvärden
Koldioxidforcering
Tidsprogram
Sommarnattkyla
Temperaturforcering
Kompensation för spiskåpa/centraldammsugare
Konstant kanaltryckstyrning
Internet användargränssnitt
Övertidsstyrning
Inställningsguide
 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 340 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
601 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 250 mm
Bredd
1250 mm
Höjd
1400 mm
Djup
677 mm
Vikt
203 kg
Installation på golvet

Models

Produktnummer Aggregat
P06 212 0008 Pegasos HP-W eAir
P06 212 0007 Pegasos HP-E eAir
P06 211 0102 Pegasos XL eAir E
P06 211 0103 Pegasos XL eAir E-CG
P06 211 0106 Pegasos XL eAir W
P06 211 0107 Pegasos XL eAir W-CG
P06 212 0002 Pegasos HP eAir
P06 115 0007 Pegasos TwinTropic CW-E
P06 115 0009 Pegasos TwinTropic X-E
P06 301 0102 Pegasos XL eWind E
P06 301 0103 Pegasos XL eWind E-CG
P06 301 0106 Pegasos XL eWind W