• Piccolo ON
  • Piccolo ON

Piccolo ON

Tillverkningen av denna modell har lagts ner 2016-05-31

Enervent Piccolo är speciellt anpassat för placering ovan spis i lägenheter, bostäder och lokaler. Aggregatet är komplett med automatik som sköter drift av fl äktarna, rotorn och eftervärmen. Önskad fl äkthastighet väljs direkt på spiskåpan.

Enervent Piccolo är försett med en automatisk avfrostningsfunktion av värmeväxlaren med möjlighet att ansluta ett kondensavlopp. All luft från spiskåpan leds förbi värmeväxlaren. Vi rekommenderar därför att en separat frånluftsventil monteras i köket för att man skall erhålla återvinning.

Kanalanslutningar

Piccolo ON finns tillgänglig både i höger och vänster utförande.

Styralternativ

EC
EC
Fläkthastighetsinställningar4-steg
Börvärde för tilluftens temperatur
Styrning av elektrisk eftervärmare
Övertrycksfunktion
Alarm och servicepåminnelse
Fuktforcering
Möjlighet att koppla två styrpaneler till ett aggregat
Återvinning av kylaManuell
 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 74 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
86 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 125 mm
Bredd
598 mm
Höjd
630 mm
Djup
320 mm
Vikt
46 kg
Installation i köket ovanför spisen, i taket eller på väggen

Models

Produktnummer Aggregat
P09 001 0012 Piccolo ON eco ECE höger
P09 001 0012V Piccolo ON eco ECE vänster