• Pallas
  • Pallas

Pallas

Enervent Pallas lämpar sig bäst för offentliga utrymmen, såsom kontor, caféer, skolor, industrianläggningar samt flerfamiljshus. Pallas kan användas som en enskild enhet, om effekten tillåter detta, eller som en del av ett decentraliserat ventilationssystem, t.ex. som en specifik enhet för en brandzon. I flerfamiljshus är Pallas mycket lämplig som specifik enhet för en våning eller trappuppgång.

När det är möjligt används en roterande värmeväxlare för värmeåtervinning. Om lokala bestämmelser kräver annat, används en vätskevärmeväxlare tillsammans med en värmepump som värmeåtervinningsmetod. Pallas kan utrustas med en inbyggd frånluftsvärmepump (HP). Alla värme- och kylbatterier samt värmepumpenheten är inbyggda i aggregatet. Pallas HP med en inbyggd värmepump är ett aggregat som effektivt kyler och värmer tilluften efter behov. Den nedkylda och uppvärmda luften fördelas jämnt i byggnaden genom ventilationskanalerna (inte lokal fördelningspunkt som I traditionella värmepumpar). Dessutom erbjuder värmepumpen den unika egenskapen att värma upp vatten (Aqua). Vattnet kan användas som varmt bruksvatten eller i ett vattenbärande värmesystem.

Tillgänglig med Twincoil-utrusntning. Fuktöverföringsfunktionen hos de roterande värmeväxlarna i våra ventilationsaggregat kan användas för att torka inomhusluften. Ventilationsaggregat utrustade med den patenterade TwinCoil-funktionen har ventilation, värme, kyla och avfuktning i ett och samma paket. Och till och med styrt med vår egen styrautomation.

Enervent EnergyBUS (patenterad) är en idealisk lösning för decentraliserade ventilationssystem. Med EnergyBUS kan byggnadens energiflöde och -förbrukning optimeras genom att energin flyttas i tid och rum. Detta erhålls genom ett nätverk av ventilationsaggregat med inbyggda värmepumpar som är anslutna till varandra. Enervent Pallas är ett ventilationsaggregat avsett för annat än bostäder (NRVU) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014. Ventilationsaggregat med max. flöde mellan 69 och 278 l/s där tillverkaren inte har deklarerat att de endast är avsedda att användas i bostäder kallas för ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder. Ventilationsaggregat avsedda för annat än bostäder (NRVU) behöver inte ekodesignmärkas.

Vår beräkningsmjukvara Energy Optimizer valda NRVU-aggregatet uppfyller kraven för ekodesign för det avsedda projektet.

Kanalanslutningar

Pallas finns tillgänglig både i höger och vänster utförande.

NOTE! The HP units are only available with right-handed duct connections.

Styralternativ

eAir
eAir
FläkthastighetsinställningarVia brukslägen
Börvärde för tilluftens temperatur
Styrning av elektrisk eftervärmare
Övertrycksfunktion
Alarm och servicepåminnelse
Fuktforcering
Möjlighet att koppla två styrpaneler till ett aggregat
Återvinning av kylaAutomatisk
KNX anslutning
Driftsättningsparameter meny
Av-på kontroll av pumpen för köldbäraren i CHG-system
Av-på kontroll av spjällmotor i CWG-system
Styrning av motorn för 3-vägs ventilen i CHG-system
Motionering av pumpen för köldbäraren under beredskap
Motionering av värmeväxlaren under beredskap
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Steglös kontroll av värmeväxlaren
Styrning av spjällmotor
Styrning av elektrisk förvärmare
Styrning av förvärme/kyla med vätskebatteri
Styrning av vattenvärmebatteri
Eco bruksläge
Styrning av vattenkylbatteri
Forcerings funktion
Avläsbara mätvärden
Koldioxidforcering
Tidsprogram
Sommarnattkyla
Temperaturforcering
Kompensation för spiskåpa/centraldammsugare
Konstant kanaltryckstyrning
Internet användargränssnitt
Övertidsstyrning
Inställningsguide
 Visa fler funktioner
 Visa färre funktioner

Den här egenskapen är alltid inkluderad

Den här egenskapen är tillgänglig som extra utrustning

+/- 700 L/sMätt till 100 Pa med F7/M5-filter
1238 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 400 mm
Bredd
1800 mm
Höjd
1610 mm
Djup
890 mm
Vikt
450 kg
Installation på golvet

Models