Trender inom ventilation

Nya trender inom ventilation

Alltid bäst inomhusklimat

Ett gott inomhusklimat är en av de viktigaste faktorerna för att påverka vår hälsa, komfort och arbetseffektivitet.

På fastighetsmarknaden är ett gott inomhusklimat en viktig konkurrensfaktor.

Effektiv ventilation kan ensamt inte garantera ett gott inomhusklimat. Möjligheten att styra inomhusklimatet blir alltmer en förväntad faktor för lokaler i alla storlekar.

Luftkonditionering verkar vara standard i nästan alla nya bilar i dessa dagar. Varför inte i varje hem eller på varje arbetsplats!

Ett nytt sätt att tänka: Decentraliserad ventilation

I stora fastigheter genomförs ventilationen bäst med flera mindre enheter i stället för en enda större enhet. Detta innebär ett praktiskt sätt att kontrollera inomhusklimatet i flera steg.

Fördelar för fastighetsägare, användare och underhållsföretag:

  • Kontrollen och justering av ventilationen för en mindre fastighet är lättare, eftersom varje sektion kan regleras oberoende av varandra.
  • Mindre risker vid underhåll och felsituationer: när en enhet är på service, är de andra fortfarande i drift.

Fördelar för alla parter i ett projekt under installationsfasen:
Kanaler, isolering och kanalsektioner som är enklare att implementera och billigare Enklare och snabbare installation, även vid mer krävande renoveringar
Besparingar för det totala projektet