Modern ventilation

Ventilation ger det bästa inomhusklimatet

En byggnads ventilation bygger på den tryckskillnad som alstras, antingen genom mekanisk kontroll eller genom naturlig ventilation som uppstår av temperatur och vind.

Effekten hos naturlig ventilation beror på väderleken. Tilluften är inte renad. Det är inte heller energieffektivt, då du förlorar värme på grund av frånluft.

Mekanisk utsugsventilation använder en fläkt för att extrahera frånluft. Värme kan inte återställas och det finns inte alltid tillräckligt med återställningsluft.

Vid till- och frånluftsventilation blåses också tilluften in mekaniskt. Tilluften kan filtreras och bearbetas på ett effektivt sätt och värme återvinns ur frånluften. Detta innebär att metoden är energieffektiv.

Vi talar om luftkonditionering, där även tilluften, allt efter behov, är fuktig, torr, kyld eller uppvärmd. Detta säkerställer att inomhusluften alltid håller jämn kvalitet och är hälsosam för oss, oavsett förändringar i yttre och inre förhållanden.

Luftkonditionering verkar vara standard i nästan alla nya bilar i dessa dagar. Varför inte också i alla lägenheter!

Det är mycket svårt att genomföra en bra inomhusklimatlösning på ett energieffektivt sätt i en lufttät byggnad utan ett effektivt mekaniskt ventilationsaggregat utrustat med värmeåtervinning.

På Ensto Enervent vet vi allt som finns att veta om hälsosam inomhusluft, energieffektivitet och effektiv värmeåtervinning. Sedan 1983 har vi utvecklat de mest moderna ventilationsenheterna för bostäder i alla storlekar.

Tekniken bakom energieffektiviteten i Enervents ventilationssystem är ett innovativt värmeåtervinningssystem, baserat på en roterande värmeväxlare. När du kombinerar detta med värmepumpteknik kan du uppnå en årlig effektivitet på mer än 90 %.

Grunderna i ett bra Enervent baserat inomhusklimat:

Hälsofaktor

  • Inomhusluften är frisk och filtrerad
  • Byggnaden är frisk och mögelfri
  • Den roterande värmeväxlaren återför fukt till inomhusluften under vintern, och håller därmed alltid fuktigheten i inomhusklimatet på en hälsosam nivå för både byggnaden och dess användare.

Komfort

  • En lämplig inomhusluftstemperatur skapas genom uppvärmning eller kylning av den luft förs in.
  • Möjligheten till styrning av fukthalten i inomhusluften möjliggör också behagliga inomhusförhållanden vid hett sommarväder eller när det är ovanligt fuktigt.

Energieffektivitet

  • En roterande värmeväxlare är extremt energieffektiv, även i sig själv, i kombination med en värmepump får du en energieffektiv lösning utan motsvarighet. Alla överskott och spillenergi kan utnyttjas genom att införa Aqua- och EnergyBUS-funktioner.
  • Sommarnätternas kylning med roterande värmeväxlare minskar kostnaderna för kyla.
  • Både koldioxidutsläppen och perioden för återbetalning på investeringen är små.