Geo-kylning

Geotermiska lösningar

Enervent CHG: använder gratis geoenergi för ventilationsvärme och kyla

Bergvärme är en populär energikälla för småhus. Men gratis, miljövänlig solenergi lagrad i marken borde också användas i alla luftsystem inomhus när detta är möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Enervent CHG:s slinga är ansluten till en egen eller en bergvärmpumps markkrets och kan fungera som förvärmnings- eller kylningsenhet i ventilationssystemet.

• Aggregatet kan ha lägre värme- och kylningskapacitet vilket sparar pengar vid inköp.
• Gratis geotermisk energianvändning minskar signifikant energiförbrukningen för uppvärmning och kylning i ventilationssystemet.
• Kyler tilluften automatiskt under sommaren.
• Utmärkt som ett stödsystem i alla typer av uppvärmningslösningar.
• Även lämplig för äldre byggnader.
• Förfiltrerar uteluft och förlänger livslängden på ventilationsenhetens egna filter.

CG geotermisk kylning – energisnål kylningsventilation

Fastigheter som är utrustade med bergvärmepumpar kan använda den svala jordkretsvätskan för att kyla den tilluft som blåses in i byggnaden sommartid. Det mest effektiva resultatet uppnås med cirkulerad vätska från en borrad brunn.

• Att använda bergvärmens kylda vätska sommartid ger praktiskt taget helt gratis luftkyla. Kylan väntar i den borrade brunnen eller berggrunden.
• CG geotermisk kylning ger ekologisk kylning utan onödig energiförbrukning.
• Dessutom lagrar berggrunden eller den borrade brunnen värme som överförs från byggnaden för användning under vintern, vilket förbättrar den geotermiska pumpens uppvärmningseffektivitet.