Värmepumplösningar

Värmepumplösningar

Integration av dina värmepumpar med dina ventilationssystem möjliggör extremt energieffektiv uppvärmning och kylning av inomhusluften. Den uppvärmda eller kylda luften kommer också vara jämnt fördelad över hela byggnaden via ventilationskanalerna.

Enervent HP eAir-enheter – inte ett uns energi slösas bort

hp_print_300dpihp_winter_print_300dpi
HP är en frånluftsvärmepump integrerad i ventilationsanordningen. Precis som det står på förpackningen, så återvinner HP frånluftsvärmepump som är integrerad i aggregatet energi ur frånluften. Tillsammans med den roterande värmeväxlaren återvinner frånluftsvärmepumpen praktiskt taget all värmeenergi från luften som blåses ut från byggnaden och återför det för uppvärmningsändamål.

Den årliga värmeåtervinningseffektiviteten kan bli upp till 95 %!

• Den integrerade frånluftsvärmepumpen kräver ingen separat utomhusenhet, vilket gör den lämplig för fastigheter där denna typ av enheter ej kan installeras.
• Kan installeras vid uppförande eller renovering.
• Kyler tilluften och eliminerar samtidigt fukten i den, vilket gör inomhusluften mer behaglig även om temperaturen inte sjunker mer än några grader.

Läs mer i HP broschyren

Normalt slösas energi bort i en effektiv värmepumpsprocess, särskilt under kylning. HP Aqua skapades för att använda denna energi. HP Aqua återvinner den annars förlorade energin och använder den för uppvärmning/kylning av vatten som lagras i en behållare.

Denna värme/kylfunktion av vatten gör högtryckspumpen ännu mer flexibel. Den utvunna energin leds in i pannan, där det kan användas
• för luft-vattenvärme/kylsystem, eller
• för att värma varmvatten, eller
• för golvvärme.