Ventilationsrenovering är en miljöhandling som sparar pengar

Ett gammalt ventilationssystem drar betydligt mer energi än moderna och smarta aggregat. Därför kan du spara stora summor pengar genom att uppdatera din befintliga ventilation. Samtidigt minskar fastighetens koldioxidavtryck.

Ventilation är en osynlig trivselfaktor i varje hem, vars problem ofta märks först när de boendes hälsa eller fastighetens skick försämras. Dålig inomhusluft kan orsaka många symtom såsom andningsproblem, ögonirritation, huvudvärk och trötthet. Obehagliga lukter, drag och för höga eller låga temperaturer är också en indikation på dålig inomusluftkvalitet. Sammantaget har inomhusluften stor betydelse för vårt välbefinnande.

Mekanisk ventilation är det bästa sättet att avlägsna överskottsfukt från bostaden och säkerställa en god inomhusluft. Det är dock värt att notera att enbart mekanisk frånluft slösar bort enorma mängder värdefull värme med frånluften. Energiförbrukningen för ventilationssystem installerade före år 2000 är också betydligt högre än den för moderna apparater.

Kontrollera slöseri med energi och få en hälsosammare inomhusluft

Ventilationsrenovering resulterar i betydande energibesparingar, som börjar realiseras redan från första dagen det nya systemet tas ibruk. Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning är en energieffektiv lösning som enkelt och med en rimlig ekonomisk investering kan ersätta mekanisk frånluftsventilation.

Vid mekaniskt från- och tilluftsventilation passerar den varma luften från rummen genom en värmeåtervinningsanordning, där så mycket värmeenergi som möjligt återvinns ur luften för att värma tilluften som kommer utifrån och mekaniskt fördelas i lägenheten.

På så sätt går det att återvinna upp till 85 procent av värmen som man tidigare blåst ut. Både plånboken och miljön kommer att tacka dig för det, eftersom en minskad energiförbrukning minskar fastighetens koldioxidavtryck.

Byte till mekanisk ventilation är också möjligt i hus med gravitationsventilation. I detta fall ökar energiförbrukningen, men inomhusluftens kvalitet förbättras och hälsorisker och risker för strukturella skador orsakade av för hög luftfuktighet minskar. Vid planering av ventilationen är det viktigt att välja ett aggregat av tillräckligt effektivt ventilationsaggregat av lämplig storlek.

Teknik som lämpar sig för nordliga väderförhållanden

Enervent Zehnders ventilationsaggregat, som har tillverkats i Borgå i 40 år, använder ventilationsteknik utvecklad för nordliga väderförhållanden, baserad på en roterande värmeväxlare med hög värmeåtervinning och kylåtervinning sommartid. Med den går det även att återföra fukt från frånluften till tilluften, vilket förbättrar kvaliteten på inomhusluften som ofta är för torr på vintern.

I Enervent Zehnders ventilationsaggregat är det möjligt att använda det energibesparande eco-läget. Syftet med eco-läget är att minimera ventilationsaggregatets elförbrukning och maximera värmeåtervinningen utan att försämra ventilationen.

Filtren i Enervent Zehnders moderna ventilationsaggregat tar bort föroreningar, små partiklar och olika allergener som pollenpartiklar från inomhusluften. Apparaterna övervakar även bland annat temperaturen på inomhusluften, fuktbalansen, och mängden koldioxid och flyktiga organiska föreningar i luften. I föränderliga situationer tar automatiken i ventilationsaggregatet hand om frisk inomhusluft enligt önskade inställningar. Avancerad automation underlättar även till exempel fjärrövervakning av ventilationen i ett fritidshus.

Enervent Zehnder är en pionjär inom bra inomhusluft som har gått från att vara ett litet finskt entreprenörslett lokalt företag till att vara en respekterad tillverkare av ventilationssystem och en del av en av branschens ledande koncerner. Företagets uppdrag är att hjälpa människor att leva och arbeta i ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat genom att erbjuda högklassiga, lättanvända ventilationsaggregat som kan spara energikostnader och pengar.