Flera alternativ för kyla med ventilationen – Cooler-modul nu tillgänglig också för gavelanslutna aggregat

Intresset för att kyla olika utrymmen har vuxit snabbt. För ett år sedan släppte vi den mycket prisade Svea Cooler-kombinationen, speciellt lämplig för små utrymmen. Efter lanseringen av Svea Cooler har vi fått en hel del förfrågningar om en kyllösning som passar även andra aggregatmodeller. Vi svarar på kundernas önskemål och i vår kommer vi även att introducera en horisontell Cooler-modul på marknaden. Modulen kommer att introduceras på Nordbygg-mässan den 23-26 april 2024.

Tre goda skäl att välja LTR-5 Z Cooler

De gavelanslutna ventilationsaggregaten i LTR-serien lämpar sig för många typer av utrymmen. De finns inte bara i bostadsfastigheter utan även på kontor. De är mestadels placerade på platser där andra utrustningslösningar inte skulle vara möjliga på grund av höjden. Därför är det viktigt att ett nytt kylaggregat med kompressorkylning kan installeras bredvid ventilationsaggregatet. Vår nya Cooler-modul:

  1. integreras direkt med LTR-5 Z aggregat
  2. kan även eftermonteras till modellerna LTR-3 och LTR-7
  3. är högkvalitativt finskt hantverk

Tre goda skäl att välja Svea Cooler

Det kompakta Svea ventilationsaggregatet har ett luftflöde och en energieffektivitet som ett större aggregat. Cooler-kylmodulen som kan integreras med den kyler hemmet utan drag. Den modulära uppbyggnaden av kombinationen löser ventilation och kylning av bostäder utan behov av extra utrymme eller en separat utomhusenhet. Fördelen är att:

  1. kylningen är jämnt fördelad i alla rum
  2. Cooler-modulen kan även eftermonteras
  3. aggregaten och kylmodulerna är högkvalitativt finskt hantverk

Blev du intresserad? Kontakta oss och fråga mer om kylaggregat eller andra lösningar från Enervent Zehnder av säljaren i ditt område eller från vår kundtjänst enervent@enervent.se