Enervent Zehnders serviceteam löser speciella situationer

Ventilationsaggregat fungerar vanligtvis självständigt. När allt fungerar märker man inte ens deras existens. Aggregatets livscykel är dock lång och ibland behövs hjälp av en kompetent servicetekniker.

Våra betrodda tekniker Oscar Husman och Robert Kristén hanterar bland annat alla specialsituationer och är med och utbildar partnerföretag i både Finland och andra länder.

Oscar och Robert känner till Enervents olika aggregatmodeller utan och innan. Båda har hela 17 år i företagets tjänst och har samlat på sig ett fyrsiffrigt antal servicebesök i finska hem. Sällan, om någonsin, uppstår ett problem som dom inte kan lösa.

Bäst är kunderna och arbetsmiljön

Oscar och Robert trivs med både sina egna uppgifter och Enervent. Robert bekräftar att ingen arbetsdag är den andra lik och att det alltid är trevligt att träffa kunder ”live”. På samma sätt tackar Oscar den goda arbetsatmosfären. Serviceteknikerna på kontoret och på fältet kommer bra överens och har ett gott samarbete när de tillsammans löser kvistiga problem.

– När det kommer till ventilation kan man tro att sommaren är den mest hektiska tiden för oss servicetekniker, men det är tvärtom. Enervents ventilationsaggregat har roterande värmeväxlare som vanligtvis inte används på sommaren. Underhållsbehov märks oftare under de kallare månaderna, säger Robert Kristén.

Oscar Husman påminner om att utrustningen i Finland håller hög kvalitet eftersom byggnadsteknik och ventilationsplanering är reglerad.

– I min arbetsbeskrivning ingår utbildning av tekniker och installatörer även i andra länder. Tack och lov följs byggreglerna och standarddelar används i aggregaten i vår huvudmarknad, de nordiska länderna.

Oscars och Roberts utrustningskunskap behövs också då och då på lagret när distributionen av reservdelar ökat i och med etableringen av webbutiken. Reservdelar till de olika aggregatmodellerna monteras och färdigställs i Borgå innan leverans.

Vilka är de vanligaste anledningarna till ett underhållsbesök?

Ventilationsaggregaten är designade för årtionden av användning. Med tanke på garantin bör installationen och idrifttagningen alltid göras av en kompetent och tekniskt skicklig fackman. Detta säkerställer att aggregatet fungerar korrekt från början.

Serviceteamet påminner oss om att filter är den enskilt viktigaste underhållsåtgärden. Om du glömmer att byta ut dem kommer det att göra att aggregatet inte fungerar som det ska och servicetekniker måste tillkallas.

I äldre aggregatet behöver även enskilda slitagedelar bytas ut. Styrmodifieringspaket är en funktionell lösning för att förlänga aggregatets livslängd när man inte vill byta ut det mot ett helt nytt än. Dussintals paket är tillgängliga, och deras innehåll beror på aggregatmodellen.

Underhåll var som helst

Utöver sitt eget serviceteam har Enervent Zehnder ett partnernätverk i de nordiska länderna. Till exempel finns det ett 15-tal erfarna underhållsföretag i Sverige, vars representanter vi utbildar regelbundet. I speciella situationer och närhelst det behövs reser Oscar och Robert för att hjälpa dem.

Frågor? Vårt tekniska stöd guidar och ger råd: service@enervent.se.