Enervent Zehnders nya Svea Cooler valdes ut till Highlights-tävlingen på Finnbuild-mässan

I år valde juryn för Highlights-tävlingen på FinnBuild-mässan ut nio kandidater att tävla om priset för mässans mest intressanta innovation. Enervent Svea eAir E Cooler ingår i mängden. Ett ventilationsaggregat designat och tillverkat i Finland, som kan ha integrerad kompressorkylning, förnyar kylningen av bostäder.

Efter fyra års uppehåll kommer Finnbuild, en mötesplats för byggbranschens aktörer, att äga rum på Helsingfors Mässcenter i oktober. I tävlingen Highlights söker man efter mässans mest intressanta produkt, system och tjänst. Enervent Svea eAir E Cooler är en av de nio utvalda.

Förändringen i levnadsstandard har ökat intresset för olika kylalternativ de senaste åren. Hittills har det bara funnits ett fåtal alternativ för hushåll. Utöver luftvärmepumpar var de traditionella hybridmodellerna som tidigare fanns på marknaden främst designade för kommersiella och kontorslokaler eller restauranger. Cooler-enheten som utvecklats av Enervent Zehnder för att integreras i Svea ventilationsaggregatet är en lösning på situationen.

Sveas Cooler-enhet möter kundernas behov

Tack vare den avancerade fläkttekniken motsvarar Svea aggregat av större storlek, men kräver relativt lite utrymme. Ventilationsaggregatet har trots sin ringa storlek både en roterande värmeväxlare, en 800 W eftervärmare och energieffektiva likströmsfläktar. Enervent Svea har utformats så att en separat modul kan placeras ovanpå ventilationsaggregatet. Modulen kan innehålla en kompressorkylenhet eller till exempel vattencirkulerande värme- och kylbatterier.

– Särskilt vid nyproduktion av bostäder har det funnits ett tydligt behov av ett aggregat som kan integrera kompressorkyla under lång tid. Svea kan monteras på väggen eller i taket. Kombinationen Svea Cooler kräver inte större utrymme, utan ökar bara enhetens höjd. Strukturen fungerar som legoklossar och Coolern kan eftermonteras till tidigare köpta Svea-aggregat, sammanfattar Ronni Laaksonen som är försäljningsansvarig på Enervent Zehnder.

Fördelen med Svea Cooler är att kylningen uppnås utan drag. Kylan är jämnt fördelad i alla rum med tilluftsventil. Detta är en klar förbättring jämfört med till exempel en traditionell luftvärmepump som endast kyler utrymmet där inomhusenheten står. Svea Cooler behöver inte heller en separat utomhusdel.

Ansvar involverat i utvecklingsarbete

All Enervent Zehnders produktutveckling sker på företagets fabrik i Borgå, Finland. I samma lokaler finns även ett klimatlaboratorium som utför kontinuerliga tester.

– I vår verksamhet vill vi även beakta företagets och våra produkters miljöpåverkan. Den nya generationens köldmedium R32 används i Svea Cooler. Det har en lägre miljöbelastning och lägre klimateffekter än äldre köldmedier, bekräftar Laaksonen.

Leveranser av Cooler-modulen börjar i höst. Den globala bristen på råvaror har påverkat bland annat leveranser av CX-batterier, vilket har bromsat produktionsschemat.

Highlights-tävlingens jury:

lkka Salo, VD, Talteka
Tapio Kivistö, chefredaktör, Rakennuslehti
Elina Samila, expert på cirkulär ekonomi, Green Building Council Finland
Piia Sormunen, professor i byggteknisk industri, Tammerfors universitet
Antti Aaltonen, direktör, byggutveckling, Byggbranschen RT

Mer information:

Ronni Laaksonen, försäljningschef, Enervent Zehnder Oy, +358 400 230 725, ronni.laaksonen(at)enervent.com

Enervent Svea eAir E Cooler finns att se på Finnbuild-mässan, monter 6d 48.