Enervent gör förändingar i produktsortimentet

Vi gör förändringar i produktsortimentet för att effektivisera. Förändringarna har liten betydelse trots att de är många till antalet. En del av produkterna har haft liten åtgång och för resten erbjuder vi ersättande produkter. Du kan läsa om förändringarna här