Enervent Zehnders ventilationslösningar skräddarsyddes för den värdefulla byggnaden på Bulevarden i Helsingfors

Våren 2022 kommer den värdefulla fastigheten på Bulevarden i Helsingfors att renoveras tillbaka till högkvalitativa lägenheter efter att ha varit i kommersiellt bruk under en lång tid. Arkitekten Arkkitehtitoimisto Neva, som specialiserat sig på historiska byggnader, har stått för designen. Material- och utrustningsvalen för byggnaden i neorenässansstil har gjorts noggrant in i minsta detalj med hänsyn till husets anda och historia.

Det kommer att finnas 28 lägenheter i byggnaden på Bulevarden 14. De varierar i storlek från bekväma studiolägenheter till representationsbostäder på flera hundra kvadratmeter. Dessutom omfattar komplexet 11 kommersiella lokaler, varav några riktar sig till konsumentkunder och ligger i gatuplan.

Ventilationen av den värdefulla byggnaden genomförs med modern teknik. Ventilationen i varje lägenhet är skräddarsydd. Liksom alla andra valda produkter har ventilationsutrustningen en hög standard. Enervent Zehnder levererar ventilationsaggregat till alla lägenheter och kommersiella lokaler – totalt krävs fem olika aggregatmodeller.

Byggnadstekniken förnyas under överinseende av Helsingfors stadsmuseum

Heikki Sivonen är ansvarig för Lämpökarelias enhet i Södra Finland. Företaget ansvarar för renoveringen av VVS-tekniken i byggnaden. Ansvaret är stort då hela byggnads- och VVS-tekniken kommer att renoveras. En ytterligare utmaning är att inga synliga förändringar får göras på husets historiska fasad.

– Tillsammans med planeraren var det vårt ansvar att hitta den bästa lösningen och utrustningen för ventilationen. Vårt mål var att ha aggregat från samma leverantör i alla utrymmen. Det underlättar logistik och planering av installationsarbetet. Det kommer att fortsätta att spela en roll även i framtida service- och garantifrågor. Enervent Zehnder kunde sätta ihop ett skräddarsytt paket som motsvarade vår offertförfrågan, berättar Heikki Sivonen.

Sivonen var redan bekant med Enervent Zehnders produkter från tidigare projekt.

– Enervent har roterande värmeväxlare, som är lämpliga för det nordliga klimatet, i alla sina aggregat. Aggregaten är lätta att använda och användarvänliga. Dessutom är de elegant stilrena till det yttre vilket gör att de diskret passar in på projekt av typen Bulevarden 14, där alla användare uppskattar den högkvalitativa finishen, bekräftar Sivonen.

Lämpliga ventilationslösningar för alla kvadratmetrar

De lägenhetsspecifika ventilationsaggregaten är noggrant utvald för bostäderna på Bulevarden 14, med hänsyn till krav och speciella behov i lägenheter av olika storlek. Ventilationsaggregatens luftflödeskapacitet och dess placering avgör vilket alternativet passar bäst för varje lägenhet.

– Våra små aggregat är kompakta ventilationsaggregat med elektrisk eftervärme. I mindre lägenheter har även stor vikt lagts vid val av placeringen av aggregatet. I dessa är ventilationsaggregatet Salla omärkligt placerat, till exempel ovanpå ett klädskåp. Större lägenheter har egna tekniska utrymmen där det har varit naturligt att placera aggregatet. På motsvarande sätt är behovet av luftvolym i dessa lägenheter högre och de får även kyla via ventilationssystemet då lösningen kombineras med fjärrkyla, säger Ronni Laaksonen som är ansvarig för Enervent Zehnders försäljning.

– Med tanke på storleken på lägenheterna och den luftmängd som behövs har ventilationsaggregatmodellerna Pingvin XL, Pelican Z och Pegasos Z valts ut för de rymligare lägenheterna. I de kommersiella lokalerna på gatuplan tillhandahålls ventilationen av Enervent Pallas, som har en större kapacitet.

I senare tid är arkitekten Waldemar Aspelin, som i tiden ritade byggnaden, känd som en stilmästare. För att hedra byggnadens 125-årsjubileum 2021 kommer Bulevarden 14 att återgå till sitt ursprungliga användningsändamål. Den kommer återigen att bli ett imponerande bostadshus i ett av Helsingfors viktigaste kvarter.