Neo Ι The only fit

Enervents nyhet Neo är ett nytt ventilationsaggregat inifrån ut. Nya idéer under produktutvecklingsfasen har revolutionerat aggregatets design: Neo är det enda aggregatet på marknaden som kan döljas i ett vanligt skåp på 60 centimeter.

Den nya isoleringen i aggregatet gör det lätt och mycket energieffektivt (Ecodesign A+). Isoleringsmaterialet för med sig nya fördelar i kalla förhållanden – risken för att aggregatet skall frysa är obefintlig.

Neo kan lätt och prisvärt döljas. Aggregatets storlek möjliggör placering i ett skåp t.ex. i tamburen eller badrummet.

Neos kapacitet passar bäst för medelstora egnahemshus, radhus och höghuslägenheter.

Läs mer