Mikael Karlsson ansvarig för Enervent Zehnders försörjningskedja från 1 juni

Mikael Karlsson (M.Sc., MBA) har utsetts till Head of Supply Chain från början av juni. Han är också fortfarande ansvarig för företagets produktutveckling.

Mikael är mångårig anställd på Enervent Zehnder och kom till företaget efter studierna 2005. Under sin karriär har han haft olika befattningar, såsom elplanerare, laboratorietestare och olika produktutvecklingsansvar, inklusive projektledare. Under 2016 fick Mikael huvudansvaret för Enervent Zehnders produktutveckling och utsågs till medlem i ledningsgruppen. I juni utökades ansvarsområdet utöver ovanstående till att omfatta hela företagets försörjningskedja (upphandling – produktion – logistik).

– Det har varit fantastiskt att få vara med i olika roller för att påverka utvecklingen av ventilationsteknik. Jag började jobba som elektriker på sommaren och har regelbundet fått nya och intressanta jobb av min arbetsgivare, vilket har varit en stark drivkraft. Under den här tiden har företaget bytt ägare, produktsortimentet har utvecklats och marknaden har blivit mer internationell, men lagandan har hållit sig utmärkt i alla förändringar, säger Mikael Karlsson.

– Den nya rollen ger sina egna utmaningar. Vi påverkas också av utvecklingen av råvarukostnader och tillgänglighetsproblem. Vi konkurrerar med stora industrier om samma partier av material, konstaterar han.

Mikael Karlsson rapporterar till VD Thomas Söderholm.