Lågkonjunkturen i byggbranschen bromsade Enervent Zehnders tillväxt – en stark satsning på kylteknik

En trend som är bekant från många industrisektorer upprepades också förra året hos Enervent Zehnder. När byggandet av nya lägenheter i Finland saktade av snabbt påverkade det också direkt efterfrågan på ventilationsaggregat. Höjdpunkterna under förra året var verksamheten i Norge och framtidsbyggande utvecklingsprojekt.

– Början av 2023 gick riktigt bra. Den snabba förändringen kom under andra halvåret och stagnationen av bostadsbyggandet märktes även i vår orderstock. När det gäller offentliga och kontorsbyggande samt renoveringsbyggande var läget bättre jämfört med hela året, säger Thomas Söderholm, VD för Enervent Zehnder.

Enligt honom har en liknande marknadsutveckling setts i Centraleuropa, där det var en generell nedgång i bostadsbyggandet förra året. Det har även påverkat andra dotterbolag i Zehnder Group. Koncernens omsättning minskade med 6 % jämfört med föregående år, men kassaflödet var fortfarande starkt och resultatet blev cirka 60 miljoner euro.

Söderholm bekräftar att en speciell höjdpunkt på den nordiska marknaden har varit Norge, där marknadsförändringarna har varit mindre och efterfrågan varit stabil.

– Höga el- och energikostnader har fått både privat- och företagskunder att fundera över sina utrustningsval i samband med renoveringar. Tekniken i Enervent Zehnders aggregat är energieffektiv, vilket har gett oss ytterligare en konkurrensfördel i dagsläget.

Uppmärksamhet i hållbar utveckling

Produktutvecklingen av Enervent Zehnders aggregat har gjorts i företagets egna lokaler från början. I Borgå finns även ett klimatlaboratorium som utför kontinuerliga tester, lämpligt för det nordliga klimatet.

– Förra årets mest betydande lansering var relaterad till mobilteknik. I maj släppte vi iSLa, det vill säga en mobilapplikation som styr våra ventilationsaggregat. Den ersätter de separata kontrollpaneler som följer med aggregaten och bidrar samtidigt till att minska mängden plastavfall. Dessutom möjliggör den professionella versionen av iSLa driftsättning och övervakning av aggregat på distans, vilket avsevärt sparar underhållspersonalens körkilometer.

– Efterfrågan på kyllösningar har ökat de senaste åren. Vår Svea Cooler, som lanserades förra året som en fortsättning på HP-modellerna, mottogs mycket väl och produktfamiljen kommer snart att växa. Vi återkommer till det mer i detalj i april.

– Förutom nyheter utvecklar vi lösningar för att förlänga produkternas livscykel. Ett bra exempel på detta är automationsändringspaket. De är ett effektivt sätt att förlänga livslängden på våra aggregat och samtidigt förbättra energieffektiviteten. 

Solid support från Zehnder Group

Den schweiziska Zehnder Group blev ägare till Enervent 2018.

– Förra året var ett av våra viktigaste projekt förberedelserna inför införandet av ett nytt affärsresursplaneringssystem och de relaterade förändringarna i produktion och logistik. Det band våra nyckelpersoners resurser för hela året men möjliggör exportleveranser till koncernens globala försäljningsnätverk. Samtidigt ger det effektivitet till interna processer och materialflöden. Implementeringen kommer att ske i april samtidigt i Finland, Sverige och Norge.

– Samtidigt har koncernens gemensamma varumärkesreform gått framåt. Å sin sida stödjer det att göra finska ventilationsaggregat kända på nya marknader. Vår yttre färgvärld förändras, men tillverkning och produktutveckling är fortfarande stark i Finland och Borgå, framhåller Söderholm.

Renoveringsentreprenören bör jämföra ventilationslösningar

Renovering av fastigheten ger ett perfekt tillfälle att ompröva de tekniska systemen. Särskilt i mindre fastigheter är det lätt att man bara byter ut det gamla ventilationsaggregatet mot en nyare version, vilket inte alltid är rimligt. Det är värt att lägga tid på att jämföra olika alternativ. Enervent Zehnders energieffektiva teknik är lämplig för byggnader i olika storlekar och lägen.

Målet med renoveringarna är att förlänga fastigheternas livslängd och samtidigt förbättra funktionaliteten. Att byta ut ventilationsaggregatet är en väsentlig del för att förbättra byggnadens energieffektivitet. Gamla ventilationssystem uppfyller inte längre gällande krav eller ger tillräcklig ventilation, vilket också kan leda till problem med inomhusluften. Förändringar förväntas också för energikostnaderna då nya aggregat minskar förbrukningen avsevärt.

– Enervent-aggregat har en roterande värmeväxlare, vilket är den mest energieffektiva tekniken på marknaden. Förutom hög värmeåtervinning har apparaterna kylåtervinning på sommaren. På så sätt minskar kylbehovet och kostnader sparas, säger Ronni Laaksonen som är försäljningsansvarig.

Vi har lämpliga ventilationsaggregat för alla miljöer – båda stora arenor, men även barnfamiljers hem

Enervent Zehnder har levererat utrustning till många renoveringsbyggen. Bland dem finns välkända fastigheter såväl som privata bostäder.

I renoveringen av Olympiastadion i Helsingfors levererade vi sex olika utrustningsmodeller för jobbet. På grund av de små kanalerna valdes en decentraliserad ventilationslösning för lokalerna. Våra ventilationsaggregat installerades bland annat i stadions första hjälpen-rum, försäljningsställen samt tvätt- och omklädningsrum.

På samma sätt skräddarsyddes ventilationen för varje lägenhet i den prestigefyllda byggnaden som renoverades på Bulevarden i Helsingfors. Vi levererade ventilationsutrustning till alla lägenheter och kommersiella lokaler, totalt fem olika utrustningsmodeller. På denna destination var utrustningens eleganta och diskreta utseende ett av urvalskriterierna.

Vi hittade också en lämplig lösning för en familj som renoverar ett gammalt hus för att bli ett lämpligt hem för en barnfamilj. De ville behålla gravitationsventilationen i huset, men det behövdes en annan lösning för sovrummen. Lösningen hittades i Zehnders ComfoSpot, en rumsspecifik ventilationsanordning med värmeåtervinning som både är tyst och kan anläggas från utsidan och insidan.

– Det viktigaste i den totala renoveringen av ventilationssystemet i samband med renoveringsbyggen är att ta ställning till hur man vettigt ska göra nödvändiga kanalarbeten. Att hitta svaret är en del av VVS-designernas kompetens, framhåller Ronni Laaksonen.

Om fastigheten redan har ett Enervent ventilationsaggregat installerat kan ett alternativ även vara ett automationsmodifieringspaket för det gamla ventilationsaggregatet i stället för att byta ut hela aggregatet.

Fråga oss mer om olika produktalternativ: enervent@enervent.se

Bild: Ronni Laaksonen med Lämpökarelias Heikki Sivonen

Vårt affärssystem uppdateras den 1 april. – Läs mer om ändringarna

När vi börjar vårt 41:a år på Enervent Zehnder tar vi ett steg framåt för att förbättra våra tjänster. I början av april, 1.4, kommer vi att implementera det gemensamma företagskontrollsystemet för vår modergrupp Zehnder Group. SAP är ett av de ledande affärssystem på marknaden och vi kan använda det för att säkerställa att vi även i framtiden kommer att möta våra kunders föränderliga behov.

Med implementeringen kan vi optimera vår verksamhet med hjälp av realtidsdata, vilket innebär en ännu bättre service för våra kunder och alla våra partners. Det möjliggör bland annat mer exakt produktmärkning än tidigare. På motsvarande sätt kan man se leveranstiden redan vid beställningstillfället. Systemet underlättar även beställning av produkter från andra Zehnder Group-bolag.

Effekter av övergångsfasen

Projektet startade i april 2023 och det har engagerat många av våra nyckelpersoner under det senaste året. Vi har velat säkerställa en smidig övergång för alla våra intressenter.

Implementeringen av SAP-systemet kommer oundvikligen att orsaka några tillfälliga störningar. Det är ett kort uppehåll i vår produktion, vilket försenar leveranserna ett tag. I samband med detta är även vår webbutik stängd på grund av uppdateringsarbeten från 20 mars till 2 april.

Försäljning, kundservice och tekniskt stöd kommer att fungera normalt under hela övergången. Vi har gjort särskilda arrangemang för att säkra våra kunders reservdelsleveranser under avbrottet. De täcker merparten av vårt reservdelsurval.

Som alltid kan det komma överraskningar, men vi har planerat förändringsfasen så exakt som möjligt. Vi ber på förhand om ursäkt för besväret som orsakats av förseningarna. Om du undrar över något kan frågor skickas till vår kundtjänst på enervent@enervent.se.