Energieffektivitet i Stockholm med modifikation av ventilationsaggregat

En stor bostadsrättsförening ville förbättra sin energieffektivitet. Energiförbrukningsövervakning och         -rapportering utvecklades som en del av projektet. I detta sammanhang observerade man att det inte var möjligt att övervaka och styra alla ventilationsaggregat på distans. Lösningen på problemet var modifikationspaket, vilket sparade både tid och pengar.

En av Sveriges största bostadsrättsföreningar finns i Haninge i Stockholms län. Väduren, som omfattar totalt drygt 900 lägenheter, byggdes på 1960- och 70-talet och består av både höghus och låghus. Mer än 60 st Enervent LTR-7 aggregat är installerade i de låghus som tillhör föreningen. Aggregaten beställdes vid olika tidpunkter för cirka tio år sedan. Varje aggregat betjänar ett trapphus med 4–6 lägenheter.

I samband med energikartläggningen utförd av en extern expert observerades bland annat, att en del av aggregaten, som tillverkats av Enervent var utrustade med ett äldre styrsystem, vilket inte möjliggjorde fjärrövervakning.

– Det fanns 25 st LTR-7 eco EDW-aggregat på platsen. Aggregaten var fortfarande fullt fungerande, men fjärrstyrning var inte möjlig. Fjärrstyrningsproblemet var lätt att lösa, eftersom aggregaten utrustade med likstömsfläktar var kompatibla med det nyare fjärrstyrda Enervent eAir-styrsystemet, bekräftar Jens Krantz, som är försäljningsansvarig på Enervent Zehnder i Sverige.

– I det här fallet var modifikationspaketen ett effektivt sätt att förlänga livslängden på ventilationsaggregaten. Vi bytte helt enkelt ut styrsystemet i ventilationsaggregaten och nu är det enkelt att övervaka energiförbrukningen och serviceansvariga kan dela med sig av aggregatspecifika mätresultat, till exempel i form av en Excel-tabell.

När och hur ska man välja modifikationspaket?

Modifikation av ventilationsaggregatet är en utmärkt lösning om ett ventilationsaggregat installerat på en svår plats eller integrerat i strukturer behöver uppdateras. Likaså om man vill göra ett ekodåd i samband med ventilationsrenoveringen eller om man vill ha en mer avancerad ventilationsstyrning.

Dussintals modifikationspaket finns tillgängliga och deras innehåll beror på aggregatmodellen och kundens behov. De mest omfattande modifikationspaketen inkluderar nästan hela tekniken – endast metallhöljet och de mekaniska delarna av värmeväxlaren blir kvar från det gamla aggregatet. Paketen som installerades i Haninge innehöll bara styrsystemet.

Om du är intresserad av att uppdatera ditt eget ventilationsaggregat med hjälp av ett modifikationspaket kan du kontakta vår tekniska support, som hittar den bästa lösningen: service@enervent.se.

Vid behov reser Enervent Zehnders tekniska supportteam till och med utomlands för att installera modifikationspaket, som var fallet i Haninge. I Haninge gick installationen av modifikationspaketen snabbt då våra egna proffs, som kan aggregaten och tekniken utan och innan, fanns på plats.

– Ur installationssynpunkt var detta ett lätt projekt för oss. Trapphusens aggregat är placerade på vinden som bara var åtkomlig utifrån genom takluckorna, men inte ens det var ett problem vid bra väder, säger Oscar Husman från tekniska supportteamet.

Foto: På vägen tillbaka fotades vår servicebil i centrala Stockholm

Praxis varierar något mellan de nordiska länderna. I det aktuella objektet betjänade ett ventilationsaggregat ett helt trapphus med flera lägenheter. I till exempel Finland finns en förordning som begränsar användningen av roterande värmeväxlare i centraliserad ventilation.