Användning av ventilationsaggregat förenklas – iSLa-appen fjärrstyr aggregaten i framtiden

Enervent Zehnder har lanserat en mobilapplikation som styr ventilationsaggregat. Utvecklingen av en ny mobil lösning var en automatisk fortsättning på företagets 40 år av produktutveckling. Idag har de flesta en smartphone eller surfplatta och iSLa-applikationen gör enhetshanteringen ännu enklare.

Mikael Karlsson, som är ansvarig för Enervent Zehnders försörjningskedja, säger att kunderna har efterfrågat möjligheten att övervaka och justera sina ventilationsaggregat oavsett var de befinner sig. Han påminner om att som regel fungerar alla Enervent Zehnders aggregat fortfarande utan justering.

– De arbetar självständigt och mäter hela tiden miljöförhållandena, till exempel luftfuktigheten i inomhusluften. Styrpanelerna har behövts mest under driftsättning, för att ändra driftsituation och för underhållspåminnelser eller vid slumpmässiga felsituationer. Applikationen gör notifikationer helt oberoende av din plats, säger Karlsson.

ISLa ersätter successivt ut de separata styrpanelerna som levereras med aggregaten. Dagens styrpaneler ersatte i tiden de fasta panelerna, som satt monterade på aggregaten.

– Den största förändringen jämfört med den tidigare appen är att iSLa-applikationen betjänar ventilationsaggregat med både eAir- och eWind-styr. För att ta applikationen i bruk behöver du en wifi-modul som kopplas till ventilationsaggregatet. Wifi-modulen levereras med alla nya aggregat, berättar Mikael Karlsson.

iSLa är ett miljövänligt alternativ

Applikationen bidrar till att minska behovet av komponenter beställda från Asien och samtidigt minska mängden plastavfall. I slutet av sommaren kommer en separat sektion för installatörer att publiceras i iSLa-applikationen, som kommer att möjliggöra idrifttagning och fjärrövervakning av ventilationsaggregat. När fjärrövervakning av aggregatet blir möjligt minskar det behov för underhållsbesök på plats.  

Mikael Karlsson bekräftar att ägarna av ventilationsaggregat inte behöver göra något vid övergången.

– Styrpanelerna kommer att lämnas bort ur leveranserna under detta år. Support och reservdelsleveranser kommer dock att fortsätta under många år framöver. Vår kundbetjäning ger råd om man vill ta ibruk appen med ett äldre aggregat. iSLa-applikationen kan som alla andra appar laddas ner från appbutikerna Google Play och AppStore.

– Vi är stolta över vår produktutveckling, iSLa ökar positiva miljöpåverkan.

Mer information: Mikael Karlsson, Head of Supply Chain, mikael.karlsson@enervent.com