COVID-19

Koronavirusepidemin påverkar för närvarande inte Enervent Zehnders leveransförmåga.

Vi vidtar preventiva åtgärder mot eventuell komponentbrist och våra anställdas ohälsa. Hittills har ingen coronavirusinfektion upptäckts hos Enervent Zehnders personal. Vi strävar efter att minimera smittospridning genom att tillhandahålla riktlinjer för god handhygien och symptomatiska åtgärder. Vi välkomnar inte gäster i våra produktionsanläggningar och alla möten kommer att hållas på distans.