Enervent Zehnders ventilationsaggregat har beviljats finska Nyckelflaggan-märket

Enervent Zehnders ventilationsaggregat har beviljats Nyckelflaggan. Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som beviljas för produkter och tjänster som tillverkas i Finland. Nyckelflaggan kan beviljas produkter eller produktgrupper som är inhemska till minst 50 %.

Enervent Zehnder, som är specialiserad på ventilationslösningar för bostäder, har tillverkat högkvalitativ ventilationsutrustning i Borgå, Finland i nästan 40 år. Många känner till företaget som Enervent. Schweiziska Zehnder Group blev dess ägare 2018.

– Enervent är ett starkt och respekterat varumärke. I decennier har vi tillverkat den bästa tekniken på marknaden för att garantera inte bara ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat, utan också viktig energieffektivitet. Med Nyckelflaggan vill vi poängtera vår nordiska bakgrund och vår kunskap om det nordliga klimatet på den internationella marknaden, avslutar vd Thomas Söderholm.

Nyckelflaggan är välkänd i Finland. Majoriteten av finländarna (75 %) anser också att Nyckelflaggan har en positiv effekt på köpbeslut och ungefär hälften kombinerar ansvar med varumärket Nyckelflaggan.

Mer information

Sonja Häggman, marknadschef, Enervent Zehnder Oy, +358 400 230 742, sonja.haggman@enervent.com

Reetta Mentu, marknadschef, Förbundet för finländskt arbete, +358 50 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke för produkter och tjänster tillverkade i Finland. Totalt cirka 5 000 produkter, produktgrupper eller tjänster bär www.suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan

Enervent är Zehnders expert på nordligt klimat

Thomas Söderholm tog över ledningen av vårt företag i maj 2020. Vi bad honom berätta hur den tvååriga krisen har påverkat ledarskapet och hur framtiden ser ut i vår.

Thomas Söderholm fick i uppdrag att stärka Enervent Zehnders profil som leverantör av högkvalitativa lösningar av VVS-teknik och expert på det nordiska klimatet på den internationella marknaden. Thomas är en erfaren exportexpert som tidigare arbetat för Tikkurila Oyj i flera år, senast som VD för ett tyskt dotterbolag. Att ta ansvar mitt i de exceptionella omständigheter som pandemin orsakade förändrade omedelbart många tidigare tankesätt.

– Företagets höga tekniska kunnande och Zehnder Groups övertygande marknadsposition gjorde mig intresserad av uppdraget. Många saker förändrades redan innan jag hann börja jobba på företaget. Rekryteringsrelaterade möten med koncernchefer i Schweiz övergick bokstavligen över en natt till digitala kanaler. Det är illustrativt att det var först i våras som jag träffade vårt norska team ansikte mot ansikte för första gången, säger Söderholm.

Thomas Söderholm har arbetat länge i en internationell miljö och har bott utomlands i flera år. Stämningen i Zehnder Group kom dock som en positiv överraskning.

– De språkkunskaper jag förvärvat under åren i Tyskland och tillägnandet av en centraleuropeisk arbetskultur har helt klart varit användbara i min nuvarande roll. Man kan säga att det fungerade som en isbrytare i början när möten ansikte mot ansikte inte var möjliga. Atmosfären i Zehnder Group är familjedriven och kommunikationen är öppen, även om det är en stor internationell aktör med en omsättning på cirka 700 miljoner euro.

Förutom pandemin är materialbristen en olägenhet

– Det viktigaste är att vår personal har förblivit frisk och i säkerhet och vi inte har behövt avbryta produktionen i något skede. På motsvarande sätt har materialbrist och tillgängligheten på komponenter medfört stora utmaningar. Kostnaderna har ökat kraftigt för metaller, plaster och elektroniska komponenter, vilket givetvis har haft en direkt inverkan på oss också. Vår inköpsavdelning har fått vara tuff då vi konkurrerar med fordons- och telekomindustrin om samma partier av material.

– Det låter kanske konstigt, men pandemin har även haft goda effekter. Som positivt kan ses att allmänhetens medvetenhet om förekomsten av ventilation, ren inomhusluft och ett behagligt inomhusklimat tydligt ökat och byggandet har till och med tilltagit.

Gemensamt nordiskt klimat – olika förfaringssätt

Företagets huvudmarknader omfattar förutom Finland, Sverige, Norge och norra Centraleuropa. Hur påverkar skillnader mellan länder Enervent Zehnders verksamhet?

– Det var faktiskt en överraskning för mig själv att det är relativt stora skillnader i praktiken mellan Finland, Sverige och Norge. Gemensamt för de nordiska länderna är att ventilation med värmeåtervinning är att föredra i nybyggnation. I Finland och Norge är lägenhetsspecifik ventilation mer populär än i Sverige, där centraliserade lösningar för flera lägenheter traditionellt sett varit mera populära. Landspecifika lagar och förordningar påverkar också marknaden. Särskilt Norge har mycket stränga krav på ventilationsutrustningens energieffektivitet. Dels av den anledningen har vi fått ett starkt fäste där. Vår roterande värmeväxlare är mycket energieffektiv.

En oförutsägbar framtid

Utvecklingen i Europa de senaste månaderna har tvingat aktörer inom olika sektorer att se på saker och ting på ett nytt sätt.

– Året 2021 gick bra för oss på Enervent Zehnder och vi kan vara nöjda med resultatet. Även detta år har börjat starkt. Tidigare såg vi lovande tillväxtmöjligheter och potential på ryska marknaden, särskilt inom högkvalitativa bostäder. Nu har situationen förändrats snabbt i det avseendet.

– Vi arbetar just nu med en ny strategi och i framtiden kommer koncernens interna samarbete att fördjupas ännu mera. Det är viktigt att säkerställa leveranskedjan och upprätthålla lönsamheten för verksamheten trots stigande råvarukostnader och osäkerhet i affärsmiljön.

Thomas Söderholm är säker på framtiden.

– Vi är kända som en högkvalitativ tillverkare och leverantör. Dessutom har vi nu ett stort företag i ryggen. Jag ser många möjligheter med att öka samarbetet med gruppen inom exempelvis produktutveckling och produktsortiment. Vi har alla möjligheter i världen att öka vår marknadsandel på den nordiska marknaden.