Sommaren påverkar tidtabellerna

Finland har semester i juli, vilket också innebär små förändringar av öppettiderna för vår fabrik i Borgå. Om till exempel byte av ventilationsaggregatets filter är aktuellt bör du ta hänsyn till vår förändrade tidtabell.

  • Vår logistikenhet är på sommarlov vecka 29 och då är avhämtning och leverans inte möjlig.

  • Försäljningen, kundservicen och tekniska stödet kommer att finnas tillgängligt hela sommaren som vanligt. Här hittar du Kontaktinformation

  • Produktionspersonalen på fabriken är på sommarlov veckorna 28–31, det vill säga 8 juli–2 augusti.

Vi önskar alla en god sommar!

Hög fuktighet ökar inomhus – vi har en patenterad lösning redo

Klimatet blir varmare och enligt prognoser kommer somrarna att bli varmare och blötare även i Norden. Samtidigt har förändringen i levnadskraven format våra uppfattningar om en behaglig inomhusmiljö. VVS-designers har en ganska svår uppgift på sitt skrivbord. Hur säkerställer man att ventilationsaggregaten fungerar enligt användarnas önskemål, även under föränderliga förhållanden? Enervent Zehnder har en lämplig lösning redo för detta.

Förutom strängare EU-regler påverkas också byggtekniska planer i allt högre grad av klimatförändringarna. I varmt och fuktigt klimat förväntas ventilationsaggregaten bland annat kunna avlägsna fukt från inomhusluften. Utmaningen är relativt ny på nordliga breddgrader.

En innovation utvecklad för export kan tas i användning på hemmamarknaden

– Vi har faktiskt redan en färdig lösning. Fuktöverföringsfunktionen hos de roterande värmeväxlarna i våra ventilationsaggregat kan användas för att torka inomhusluften. Ventilationsaggregat utrustade med den patenterade TwinCoil-funktionen har ventilation, värme, kyla och avfuktning i ett och samma paket. Och till och med styrt med vår egen styrautomation, säger Ronni Laaksonen, som är ansvarig för Enervent Zehnders försäljning.

– Innovationen utvecklades på vår fabrik i Borgå av vårt eget FoU-team för ett decennium sedan. En ny funktion behövdes för den tropiska klimatzonen på den sydostasiatiska exportmarknaden. De första kunderna fanns i Hongkong och den inhemska efterfrågan har verkligen tagit fart först nyligen.

Vem ska välja ett aggregat utrustat med TwinCoil-lösningen?

För närvarande finns den fuktavlägsnande lösningen tillgänglig för tre olika aggregatmodeller av olika storlek (Pallas, Pegasos och Pelican).

– Temperaturer har traditionellt sett mätts i Finland. Luftfuktigheten i inomhusluften har inte ens övervakats på samma sätt. En apparat utrustad med TwinCoil är ett utmärkt alternativ för t.ex. butiker där kalla ytor inte får imma. Dessutom lämpar sig lösningen för kommersiella lokaler och kontorslokaler där särskilda krav ställs på inomhusluftens temperatur och luftfuktighet.

– Vi har även installerat aggregat utrustade med lösningen i stora småhus och semesterlägenheter. Jämfört med separat installerade luftvärmepumpar är avfuktning med värmeväxlare riktigt kostnadseffektivt. Under idealiska förhållanden är det praktiskt taget gratis, påminner Ronni Laaksonen.

TwinCoil-lösningen finns tillgänglig för modeller med ett luftvolymområde på 100–800 l/s. Styrningen fungerar med aggregatens egen eAir styrautomation och övervakning kan kopplas till de vanligaste byggnadsautomationsapplikationerna. Mer information: ronni.laaksonen@enervent.com.