Ventilationsrenovering är en miljöhandling som sparar pengar

Ett gammalt ventilationssystem drar betydligt mer energi än moderna och smarta aggregat. Därför kan du spara stora summor pengar genom att uppdatera din befintliga ventilation. Samtidigt minskar fastighetens koldioxidavtryck.

Ventilation är en osynlig trivselfaktor i varje hem, vars problem ofta märks först när de boendes hälsa eller fastighetens skick försämras. Dålig inomhusluft kan orsaka många symtom såsom andningsproblem, ögonirritation, huvudvärk och trötthet. Obehagliga lukter, drag och för höga eller låga temperaturer är också en indikation på dålig inomusluftkvalitet. Sammantaget har inomhusluften stor betydelse för vårt välbefinnande.

Mekanisk ventilation är det bästa sättet att avlägsna överskottsfukt från bostaden och säkerställa en god inomhusluft. Det är dock värt att notera att enbart mekanisk frånluft slösar bort enorma mängder värdefull värme med frånluften. Energiförbrukningen för ventilationssystem installerade före år 2000 är också betydligt högre än den för moderna apparater.

Kontrollera slöseri med energi och få en hälsosammare inomhusluft

Ventilationsrenovering resulterar i betydande energibesparingar, som börjar realiseras redan från första dagen det nya systemet tas ibruk. Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning är en energieffektiv lösning som enkelt och med en rimlig ekonomisk investering kan ersätta mekanisk frånluftsventilation.

Vid mekaniskt från- och tilluftsventilation passerar den varma luften från rummen genom en värmeåtervinningsanordning, där så mycket värmeenergi som möjligt återvinns ur luften för att värma tilluften som kommer utifrån och mekaniskt fördelas i lägenheten.

På så sätt går det att återvinna upp till 85 procent av värmen som man tidigare blåst ut. Både plånboken och miljön kommer att tacka dig för det, eftersom en minskad energiförbrukning minskar fastighetens koldioxidavtryck.

Byte till mekanisk ventilation är också möjligt i hus med gravitationsventilation. I detta fall ökar energiförbrukningen, men inomhusluftens kvalitet förbättras och hälsorisker och risker för strukturella skador orsakade av för hög luftfuktighet minskar. Vid planering av ventilationen är det viktigt att välja ett aggregat av tillräckligt effektivt ventilationsaggregat av lämplig storlek.

Teknik som lämpar sig för nordliga väderförhållanden

Enervent Zehnders ventilationsaggregat, som har tillverkats i Borgå i 40 år, använder ventilationsteknik utvecklad för nordliga väderförhållanden, baserad på en roterande värmeväxlare med hög värmeåtervinning och kylåtervinning sommartid. Med den går det även att återföra fukt från frånluften till tilluften, vilket förbättrar kvaliteten på inomhusluften som ofta är för torr på vintern.

I Enervent Zehnders ventilationsaggregat är det möjligt att använda det energibesparande eco-läget. Syftet med eco-läget är att minimera ventilationsaggregatets elförbrukning och maximera värmeåtervinningen utan att försämra ventilationen.

Filtren i Enervent Zehnders moderna ventilationsaggregat tar bort föroreningar, små partiklar och olika allergener som pollenpartiklar från inomhusluften. Apparaterna övervakar även bland annat temperaturen på inomhusluften, fuktbalansen, och mängden koldioxid och flyktiga organiska föreningar i luften. I föränderliga situationer tar automatiken i ventilationsaggregatet hand om frisk inomhusluft enligt önskade inställningar. Avancerad automation underlättar även till exempel fjärrövervakning av ventilationen i ett fritidshus.

Enervent Zehnder är en pionjär inom bra inomhusluft som har gått från att vara ett litet finskt entreprenörslett lokalt företag till att vara en respekterad tillverkare av ventilationssystem och en del av en av branschens ledande koncerner. Företagets uppdrag är att hjälpa människor att leva och arbeta i ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat genom att erbjuda högklassiga, lättanvända ventilationsaggregat som kan spara energikostnader och pengar.

Enervent Zehnders jubileumssår – 40 år som trendsättare inom ventilationsteknik

År 2023 är ett dubbelt jubileumsår för Enervent Zehnder. Vårt företag fyller 40 år i år och i Norge har vi marknadsfört ventilationsaggregat under namnet Exvent i 20 år.

Idag är Enervent Zehnder en del av Zehnder Group. Den globalt verksamma koncernen förbättrar livskvaliteten genom att erbjuda innovativa inomhusklimatlösningar. Få människor vet dock att vår egen historia började med betalsvårigheter hos en kund till ett företag inom metallindustrin.

Delar till ventilationsaggregat som betalning av faktura

Vår historia är ett utmärkt exempel på entreprenörsanda, viljan att utveckla teknik och förstå kundernas behov. Allt började 1983 med ett metallföretag som heter Combinent. Grundaren Robert Hägg fick av kunden delar till ett ventilationsaggregat som kompensation för en faktura istället för pengar, och han blev intresserad av tekniken på området.

Efter att ha studerat alternativen mer i detalj bestämde sig Hägg för att vara först i Finland med att börja tillverka aggregat med roterande värmeväxlare. Den kontinuerliga och steglöst justerbara driften av den roterande värmeväxlaren är fortfarande den bästa lösningen för de flesta hushåll vad gäller ventilation och energiekonomi.

Stark satsning på produktutveckling

Vår verksamhet har stadigt vuxit och internationaliserats och ägarna har bytt, men produktionen har stannat i Borgå, Finland. Det finns mer som inte har ändrat. Energieffektivitet inom ventilation har varit kärnan i Enervent Zehnders produktutveckling i fyra decennier. All produktutveckling sker fortfarande i våra egna lokaler, där även klimatlaboratoriet som utför kontinuerliga tester finns.

Bilden visar vår teknologichef Tom Palmgren och ett av de första aggregaten i LTR-serien i slutet av 1980-talet. Vår mest kända produkt är Pingvin, som introducerades på marknaden 1995 och fick status som en legend, av vilka uppdaterade versioner såldes i inte mindre än 24 år.

I början av 2000-talet letade vi efter en lösning för att kombinera värmepump och ventilation. Resultatet blev den patenterade Pelican HP som släpptes 2007. Förra året introducerade vi ventilationsaggregatet Enervent Svea, vars egenskaper tack vare avancerad fläktteknik, motsvarar aggregat i en större storlekskategori. Med Cooler-kylmodulen gjorde vi det ännu bättre.

Ett högtidsår präglat av arbete

Vi firar jubileumsåret under hela året och bjuder in våra olika intressenter att besöka Borgå. Om du vill sätta ihop en grupp från ditt eget företag kan du kontakta Jens Krantz, som är försäljningsansvarig i Sverige, via mail.

 

Enervent Zehnder ökade sin omsättning och förbättrade sin lönsamhet

Den Borgåbaserade ventilationstekniktillverkaren Enervent Zehnder ökade sin omsättning och förbättrade sin lönsamhet under 2022. Företaget räknar med att exporten kommer att växa ytterligare under 2023, då man kan sälja till nya länder genom sitt moderbolag Zehnder.

– Det finns många anledningar bakom tillväxten. Den allmänna medvetenheten om betydelsen av inomhusklimat växer, kraven på energieffektivitet betonas ännu mer och produkterna måste ha avancerade funktioner. Finsk tillverkning är också uppskattad, säger Thomas Söderholm, vd för Enervent Zehnder.

– Året 2022 överraskade oss på ett positivt sätt. Vår omsättning ökade och lönsamheten förbättrades. Enligt prognoser kommer bostadsbyggandet att minska 2023 i alla nordiska länder, men det ska vi svara på genom att satsa på renoveringsbyggande, framför allt energirenoveringar. Dessutom ger vår senaste produkt Svea Cooler, som lanserades på Finnbuild-mässan i oktober förra året, en ny typ av lösning för hushållens kylbehov. Den kombinerar kyla med ventilation, säger Söderholm.

Strategisk roll som expert på nordligt klimat inom Zehnder Group

År 2023 är ett dubbelt jubileumsår för Enervent Zehnder. Företaget har tillverkat och sålt ventilationsaggregat i 40 år. I år firas även att företagets ventilationsaggregat marknadsförts under namnet Exvent i Norge i 20 år. Verksamheten blir mer och mer internationell i takt med att integrationen med Zehnder Group, som varit ägare sedan 2018, fortsätter Söderholm.

Produktutvecklingen av ventilationsaggregaten görs i företagets egna lokaler i Borgå, där det även finns ett klimatlaboratorium som utför kontinuerliga tester, för att efterlikna det nordliga klimatet. Thomas Söderholm bekräftar att företaget ser betydande tillväxtmöjligheter under jubileumsåret.

– Zehnder köpte oss på grund av vår expertis inom det nordliga klimatet. I denna roll kan vi utveckla produkter för ett mycket bredare område än tidigare. Vi exporterar för närvarande våra produkter till 14 länder. I år kommer vi att ansluta oss till Zehnders affärsresursplaneringssystem, så att vi kan öka aggregatleveranserna till koncernens globala försäljningsnätverk. Bland de drygt 70 länderna finns flera länder med kallt klimat. De nordiska länderna kommer givetvis att förbli våra nyckelmarknader, säger Söderholm.

Mer information:

Thomas Söderholm, VD, Enervent Zehnder Oy, +358 40 764 9559, thomas.soderholm@enervent.com