Enervent Zehnders iSLa applikation kompletteras med en installatörsdel integrerad i appen

I april lanserade Enervent Zehnder iSLa, en mobilapplikation som styr ventilationsaggregat. Den ersätter gradvis helt de separata styrpanelerna som levereras med aggregaten. I oktober kommer iSLa-applikationen att kompletteras med den förväntade delen för installatörer.

iSLa gör uppföljning av meddelanden och övervakning av aggregatet oberoende av din plats. Ur användarens synvinkel är det praktiskt att justeringarna av ventilationsaggregatet nu kan göras på distans. Hemläget kan till exempel aktiveras bekvämt innan du återvänder, så att inomhusklimatet blir behagligt direkt vid ankomst.

I framtiden kommer installations- och underhållspersonal att kunna ta i bruk och övervaka ventilationsaggregat på distans, vilket sparar körkilometrar och möjliggör snabbare kundservice. Fjärrstyrning för också med sig positiva miljöeffekter då behovet av komponenter beställda från Asien och mängden plastavfall minskar.

DET ÄR LÄTT ATT ANVÄNDA APPLIKATIONEN

iSLa-applikationen kan laddas ner från appbutikerna Google Play och AppStore.

Ägare av ventilationsaggregat

  • Ägare av ventilationsaggregat behöver inte göra något under övergången
  • Applikationen kan aktiveras på de flesta aggregat, men det är inte nödvändigt
  • Den wifi-modul som behövs för driftsättning kan beställas från Enervent Zehnders webbutik på webshop.enervent.com
  • Stöd och reservdelsleveranser för styrpanelerna kommer att fortsätta under många år framöver

Proffs

  • Tillgång till sektionen avsedd för installatörer begärs alltid i applikationen. Notera! Ansökningsbehandlingen tar 1–3 dagar.
  • Mer detaljerade instruktioner finns på Enervent Zehnders webbplats

Kontakta oss och fråga mer om iSLa-applikationen eller Enervent Zehnder-aggregat. Du kan kontakta säljaren på ditt område eller vår kundtjänst:

+46 33-120 200
enervent@enervent.se

 

Enervent Zehnders serviceteam löser speciella situationer

Ventilationsaggregat fungerar vanligtvis självständigt. När allt fungerar märker man inte ens deras existens. Aggregatets livscykel är dock lång och ibland behövs hjälp av en kompetent servicetekniker.

Våra betrodda tekniker Oscar Husman och Robert Kristén hanterar bland annat alla specialsituationer och är med och utbildar partnerföretag i både Finland och andra länder.

Oscar och Robert känner till Enervents olika aggregatmodeller utan och innan. Båda har hela 17 år i företagets tjänst och har samlat på sig ett fyrsiffrigt antal servicebesök i finska hem. Sällan, om någonsin, uppstår ett problem som dom inte kan lösa.

Bäst är kunderna och arbetsmiljön

Oscar och Robert trivs med både sina egna uppgifter och Enervent. Robert bekräftar att ingen arbetsdag är den andra lik och att det alltid är trevligt att träffa kunder ”live”. På samma sätt tackar Oscar den goda arbetsatmosfären. Serviceteknikerna på kontoret och på fältet kommer bra överens och har ett gott samarbete när de tillsammans löser kvistiga problem.

– När det kommer till ventilation kan man tro att sommaren är den mest hektiska tiden för oss servicetekniker, men det är tvärtom. Enervents ventilationsaggregat har roterande värmeväxlare som vanligtvis inte används på sommaren. Underhållsbehov märks oftare under de kallare månaderna, säger Robert Kristén.

Oscar Husman påminner om att utrustningen i Finland håller hög kvalitet eftersom byggnadsteknik och ventilationsplanering är reglerad.

– I min arbetsbeskrivning ingår utbildning av tekniker och installatörer även i andra länder. Tack och lov följs byggreglerna och standarddelar används i aggregaten i vår huvudmarknad, de nordiska länderna.

Oscars och Roberts utrustningskunskap behövs också då och då på lagret när distributionen av reservdelar ökat i och med etableringen av webbutiken. Reservdelar till de olika aggregatmodellerna monteras och färdigställs i Borgå innan leverans.

Vilka är de vanligaste anledningarna till ett underhållsbesök?

Ventilationsaggregaten är designade för årtionden av användning. Med tanke på garantin bör installationen och idrifttagningen alltid göras av en kompetent och tekniskt skicklig fackman. Detta säkerställer att aggregatet fungerar korrekt från början.

Serviceteamet påminner oss om att filter är den enskilt viktigaste underhållsåtgärden. Om du glömmer att byta ut dem kommer det att göra att aggregatet inte fungerar som det ska och servicetekniker måste tillkallas.

I äldre aggregatet behöver även enskilda slitagedelar bytas ut. Styrmodifieringspaket är en funktionell lösning för att förlänga aggregatets livslängd när man inte vill byta ut det mot ett helt nytt än. Dussintals paket är tillgängliga, och deras innehåll beror på aggregatmodellen.

Underhåll var som helst

Utöver sitt eget serviceteam har Enervent Zehnder ett partnernätverk i de nordiska länderna. Till exempel finns det ett 15-tal erfarna underhållsföretag i Sverige, vars representanter vi utbildar regelbundet. I speciella situationer och närhelst det behövs reser Oscar och Robert för att hjälpa dem.

Frågor? Vårt tekniska stöd guidar och ger råd: service@enervent.se.

Bra inomhusluft tillhör alla

Verkställande direktör Mervi Ahola leder Finlands Inneluftsförbund, som aktivt har delat information i Finland i över 30 år. Ett bra inomhusklimat är summan av många faktorer och det bedrivs ständigt ny universitetsforskning i ämnet. Förbundet är en viktig länk för att öka dialogen mellan forskare inom byggbranschen och de som behöver information.

I de nordiska länderna har kravnivån på byggreglerna traditionellt sett varit högre än i övriga Europa. Till exempel i Finland innehåller de också minimikrav för ventilationsluftmängden i byggnader. Det är i verkligheten dock svårt att verifiera genomförandet av praktiken.

VVS-branschen är en kombination av teknik och närhet till människor

Mervi Ahola från Finlands Inneluftsförbund har praktiskt taget sysslat med inneluftkvalitet under hela sin arbetskarriär. Vi bad henne berätta vem som egentligen ansvarar för bra inomhusluft. I början av intervjun får vi höra vad som gjorde att hon valde bli civilingenjör i VVS-branschen.

– I början var jag intresserad av kombinationen av teknik och närhet till människor. Inomhusluften är bra när du inte ens märker det. I detta fall ger det mänskliga inflytandet och den förvärvade erfarenheten och kunskapen en annan dimension till tekniken.

– När ämnet diskuteras är det bra att först verifiera vad som menas med olika termer. När man talar om inomhusluftens kvalitet inkluderar det automatiskt eventuella föroreningar. Utöver renlighet inkluderar inomhusklimatet även termiska förhållanden. På motsvarande sätt täcker inomhusmiljön även belysning och akustik utöver ovanstående, utvecklar Ahola.

Samtidigt framhåller hon att ventilationen spelar en betydande roll för att skapa god inomhusluft, men lika viktigt är skicket på byggnadernas konstruktioner och underhåll av dem under deras livscykel.

Vem tar ansvar för inomhusluften?

I den offentliga diskussionen tar man lätt upp inomhusluftens kvalitet i samband med problem som mögelskadade byggnader.

– Det här är ett känslosamt ämne och artiklar som får synlighet i media/sociala medier påverkar även opinionen. När det gäller bästa praxis skiljer det tydligt människor emellan. Vårt mål i förbundet är att ta fram faktabaserad information för att stödja lösningar. Idag till och med ända ner till konsumentnivå.

Ahola påminner om att föreningen verkar opartiskt och har nätverkat med många olika organisationer, näringslivet och myndigheter. Universitetsforskare inom byggbranschen samt fastighetsförvaltare finns representerade i föreningens styrelse.

– Ja, bra inomhusluft är en angelägenhet för alla parter under fastighetens livscykel, men ytterst är det fastighetsägarens ansvar. Ansvaret börjar ju hos kunden, med andra ord vilken typ av kvalitetsnivå som krävs. Och därifrån flyter det till arkitektens och VVS-konstruktörens skrivbord och vidare till entreprenören. Efter byggnationen är det viktigt att väsentlig information om fastigheten överförs till underhåll, vars uppgift är att se till att förhållandena förblir goda även vid användning. I hela kedjan behövs kommunikation mellan parterna. Om det görs misstag under byggskedet, eller rätt utrustning installeras felaktigt, går det inte att nå framgång, sammanfattar Mervi Ahola.

Ahola betonar hela kedjans ansvar lika. Även den sista i kedjan, dvs. användaren av fastigheten bär sin del av ansvaret.

– Lokalernas användare och boendes livsstil påverkar givetvis kvaliteten på inomhusluften. Att dessutom försumma underhållsåtgärder och nödvändigt underhåll kan snabbt förstöra en välplanerad och -byggd helhet.

Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate (FISIAQ) är en ideell förening som främjar arbetet för en hälsosam och behaglig inomhusluft och ett bra inomhusklimat. Föreningen tillhandahåller information från forskning till praktik och utbildar användare och ägare av byggnader för att upprätthålla ett bra inomhusklimat. FISIAQ grundades 1990 för att organisera Indoor Air Conference 1993.

Nya anställda på Enervent Zehnder

Johan Kaurila började som inköps- och logistikchef i maj. Nicolina Mickelsson har förstärkt ekonomiteamet sedan augusti. Vi bad dem berätta hur de första veckorna och månaderna har gått i ventilationsaggregatenas värld.

Johan Kaurila (EM.), Sourcing & Logistics Manager

– Innan Enervent arbetade jag i 11 år på olika befattningar i ett företag som levererar oljebekämpnings- och miljölösningar globalt. Även där ansvarade jag för bland annat projekt relaterade till logistik och lagring. Även om jag trivdes bra är mer än tio år hos samma arbetsgivare ganska lång tid. På Enervent var jag framför allt intresserad av möjligheten att testa nya utmaningar inom ett helt annat område än tidigare.

– I min nuvarande arbetsbeskrivning ingår att kontakta och konkurrensutsätta nya och alternativa leverantörer, samt ansvaret för att dra och utveckla logistikverksamheten. Jag har studerat ekonomi, supply chain management och logistik, så jag är på rätt område. Jag har även läst till idrottsinstruktör på yrkeshögskola vilket innebär att jag även har jobbat med olika saker som rör träning och välmående. På fritiden ger idrotten en viktig motvikt till arbetet.

– De första månaderna har gått bra! Speciellt det pågående SAP-projektet har hållit mig sysselsatt, och jag lär mig mycket nya saker och metoder i det också. Enervent har ett fantastiskt team och redan från första dagen kände jag mig som en del av huset.

Johan rapporterar till Mikael Karlsson som är ansvarig för leverantörskedjan.

Nicolina Mickelsson (EM.), Financial Controller

– Min arbetsbeskrivning är bred. Jag ansvarar bland annat för företagets externa och interna rapportering. Utöver det kommer jag även att ansvara för koncernrapporteringen av vårt norska systerbolag Exvent AS. Jag hann arbeta inom revisionsområdet i mer än 10 år, varav de senaste 8 åren som CGR-revisor i huvudstadsregionen. Nu får jag se hur det är att jobba ”på andra sidan bordet”.

– Enervent intresserade mig eftersom det kombinerar många saker. Det är viktigt för mig att arbeta för ett företag vars produkter jag tror på. Jag lärde mig om lösningar relaterade till bra inomhusluft när vi byggde vårt hus. Vi valde Enervents ventilationsaggregat, så märket var redan bekant. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och det internationella ägandet gör arbetsbeskrivningen ännu bredare. Läget är förstås perfekt även för en Borgåbo.

– De första veckorna har gått bra och alla har varit väldigt trevliga. Även om jag bara har varit här några veckor känner jag mig redan som en del av gruppen. Jag hade hört att det bästa med Enervent är de trevliga människorna och den goda lagandan, och det är definitivt sant.

Nicolina rapporterar till Monica Strandell som ansvarar för ekonomi och HR.