Enervent Zehnders nya Svea Cooler valdes ut till Highlights-tävlingen på Finnbuild-mässan

I år valde juryn för Highlights-tävlingen på FinnBuild-mässan ut nio kandidater att tävla om priset för mässans mest intressanta innovation. Enervent Svea eAir E Cooler ingår i mängden. Ett ventilationsaggregat designat och tillverkat i Finland, som kan ha integrerad kompressorkylning, förnyar kylningen av bostäder.

Efter fyra års uppehåll kommer Finnbuild, en mötesplats för byggbranschens aktörer, att äga rum på Helsingfors Mässcenter i oktober. I tävlingen Highlights söker man efter mässans mest intressanta produkt, system och tjänst. Enervent Svea eAir E Cooler är en av de nio utvalda.

Förändringen i levnadsstandard har ökat intresset för olika kylalternativ de senaste åren. Hittills har det bara funnits ett fåtal alternativ för hushåll. Utöver luftvärmepumpar var de traditionella hybridmodellerna som tidigare fanns på marknaden främst designade för kommersiella och kontorslokaler eller restauranger. Cooler-enheten som utvecklats av Enervent Zehnder för att integreras i Svea ventilationsaggregatet är en lösning på situationen.

Sveas Cooler-enhet möter kundernas behov

Tack vare den avancerade fläkttekniken motsvarar Svea aggregat av större storlek, men kräver relativt lite utrymme. Ventilationsaggregatet har trots sin ringa storlek både en roterande värmeväxlare, en 800 W eftervärmare och energieffektiva likströmsfläktar. Enervent Svea har utformats så att en separat modul kan placeras ovanpå ventilationsaggregatet. Modulen kan innehålla en kompressorkylenhet eller till exempel vattencirkulerande värme- och kylbatterier.

– Särskilt vid nyproduktion av bostäder har det funnits ett tydligt behov av ett aggregat som kan integrera kompressorkyla under lång tid. Svea kan monteras på väggen eller i taket. Kombinationen Svea Cooler kräver inte större utrymme, utan ökar bara enhetens höjd. Strukturen fungerar som legoklossar och Coolern kan eftermonteras till tidigare köpta Svea-aggregat, sammanfattar Ronni Laaksonen som är försäljningsansvarig på Enervent Zehnder.

Fördelen med Svea Cooler är att kylningen uppnås utan drag. Kylan är jämnt fördelad i alla rum med tilluftsventil. Detta är en klar förbättring jämfört med till exempel en traditionell luftvärmepump som endast kyler utrymmet där inomhusenheten står. Svea Cooler behöver inte heller en separat utomhusdel.

Ansvar involverat i utvecklingsarbete

All Enervent Zehnders produktutveckling sker på företagets fabrik i Borgå, Finland. I samma lokaler finns även ett klimatlaboratorium som utför kontinuerliga tester.

– I vår verksamhet vill vi även beakta företagets och våra produkters miljöpåverkan. Den nya generationens köldmedium R32 används i Svea Cooler. Det har en lägre miljöbelastning och lägre klimateffekter än äldre köldmedier, bekräftar Laaksonen.

Leveranser av Cooler-modulen börjar i höst. Den globala bristen på råvaror har påverkat bland annat leveranser av CX-batterier, vilket har bromsat produktionsschemat.

Highlights-tävlingens jury:

lkka Salo, VD, Talteka
Tapio Kivistö, chefredaktör, Rakennuslehti
Elina Samila, expert på cirkulär ekonomi, Green Building Council Finland
Piia Sormunen, professor i byggteknisk industri, Tammerfors universitet
Antti Aaltonen, direktör, byggutveckling, Byggbranschen RT

Mer information:

Ronni Laaksonen, försäljningschef, Enervent Zehnder Oy, +358 400 230 725, ronni.laaksonen(at)enervent.com

Enervent Svea eAir E Cooler finns att se på Finnbuild-mässan, monter 6d 48.

Från en liten verkstad i Borgå till en del av en internationell koncern

Enervent Zehnder har vuxit från ett litet entreprenörslett lokalt företag till en respekterad tillverkare av ventilationssystem och en del av en av branschens ledande koncerner. Språnget har tagits genom några studsar, men på bara drygt tjugo år. Enligt Head of Customer Excellence Sonja Häggman har viljan att utveckla högkvalitativ ventilationsteknik och en bra laganda alltid varit i centrum för det vi gör.

På huvudkontoret i Borgå pendlar vi naturligt mellan kontoren och produktionen. Separata personalpass behövs inte mellan avdelningarna eftersom alla känner varandra och gäster uppmärksammas, säger Sonja Häggman. Hennes ansvar omfattar bland annat Enervent Zehnders marknadsföring och kommunikation, samt digitalisering och utveckling av kundupplevelsen.

– Jag kom att jobba för dåvarande Enervent 2002. Åren har innehållit många produkter, trevliga kollegor, många intressanta arbetsuppgifter och fem olika ägare. Vi har bland annat varit en del av teknik- och familjeföretaget Ensto. Fokus i vår verksamhet har varit detsamma och även om mina arbetsuppgifter har varierat har jag alltid arbetat i kundgränssnittet.

Liksom många andra nya teknologier var utvecklaren av den roterande och energieffektiva värmeväxlaren i Enervent Zehnders utrustning en innovativ entreprenör.

– Vi grundades en gång av en entreprenör inom metallindustrin. Under hans ledning anpassades den roterande värmeväxlaren speciellt för ventilationsaggregat i småhus. Under lång tid fungerade vi som en traditionell industrianläggning. De senaste åren har vi satsat på att hela personalen ska förstå kundernas önskemål och gemensamma mål på samma sätt, säger Sonja.

Medlem av Zehnder Group med en uppgift i norr

Schweiziska Zehnder Group köpte verksamheten i Enervent Oy i augusti 2018. Koncernen är ett av de största ventilationsföretagen i Centraleuropa och växer aktivt sin verksamhet genom förvärv. Enervent Zehnder, verksamt i Finland, Sverige och Norge (i Norge under namnet Exvent), representerar expertis inom kallt klimat och ventilation som uppfyller nordiska krav i företagsgruppen.

– Ägarbytet togs väl emot hos oss. Efter att affären genomförts har vi kunnat fortsätta vår verksamhet ganska självständigt, men samtidigt har vi fått det stöd som behövs från gruppen. Att vara en del av ett familjeföretag skapar en trygg arbetsmiljö för personalen och vi har kunnat erbjuda många intressanta nya produkter till kunderna efter försäljningen.

De med skarpa ögon har märkt att röd färg har förekommit i Enervent Zehnders kommunikationer.

– Under den gångna sommaren har vi introducerat märket ”Member of Zehnder Group” i våra kanaler. Vi påminner om att vi är en del av en större gemenskap. Annars kommer ingenting att förändras – vi är fortfarande samma bekanta tillverkare av högkvalitativa ventilationsaggregat lämpliga för nordiska hem. Zehnder är ett av Europas största företag inom området, som investerar i både expansion, produktutveckling och personal. Det är lätt för oss att le, säger Sonja Häggman.

Zehnder Group har även en separat representation i Finland för några andra produktgrupper, såsom radiatorer, handdukstorkar, takmonterade värme- och kylpaneler och Clean Air Solutions luftreningssystem. I höst kommer koncernens produkter att ställas ut tillsammans för första gången på Finnbuild-mässan. Välkommen till monter 6d48.

Monica Strandell har utsetts till Head of Finance and HR på Enervent Zehnder

Monica Strandell började den 4 juli på Enervent Zehnder som ansvarig för företagets ekonomi och HR. Dessförinnan har hon arbetat länge i internationellt verksamma flygbolags tjänst.

– På den tiden var det ganska lätt att välja yrke. I skolan gillade jag matte och geografi och jag studerade på en svenskspråkig handelsskola. Jag ville kombinera resa och arbete, så ekonomiadministrativa uppgifter på ett flygbolag var så att säga det perfekta alternativet. Senare blev även HR ett ansvarsområde. Siffrorna är viktiga, men personalen ser till att målen uppnås.

Monica tackar för det goda mottagandet hos sin nya arbetsgivare.

– Jag har känt mig välkommen i företaget från första början. Både i Borgå och i Schweiz har alla varit vänliga och hjälpsamma. Jag började jobba när sommarlovet precis hade börjat i Finland, och jag åkte genast till Schweiz för att träffa Zehnders nyckelpersoner. Det var en fantastisk möjlighet, för det är lättare att ta hand om saker som rör ekonomi och HR när man träffat människorna på koncernens huvudkontor på andra sätt än bara genom Teams.

Enligt Monica har det finska företaget precis rätt storlek. Det går att se helheten utifrån sina egna uppgifter. Och viktigast av allt, människor från olika avdelningar lär känna varandra snabbt. Monica rapporterar till vd Thomas Söderholm.

Monica kände inte till Enervent Zehnder och företagets produkter sedan tidigare. I stället säger hon att byggtekniken blivit bekant genom en slump för länge sedan.

– Min pappa jobbade inom det elektriska och min bror har alltid jobbat inom VVS-området. De har förenats bland annat av branschhumor och självklart har jag hört yrkesärenden som rör branschen på andra sätt. Ventilationsaggregat var med andra ord ingen helt ny grej för mig, säger hon.

På fritiden är havet och skogen viktiga inslag och Monica rör på sig mycket. Hon erkänner också att hon är en ivrig skidåkare.