Enervent Zehnder fick internationell certifiering för sina bostadsventilationsaggregat

Enervent Zehnder, som tillverkar ventilationsaggregat passande det nordeuropeiska klimatet, har fått en opartisk tredjepartscertifiering för alla ventilationsaggregat utvecklade för bostadsventilation. Eurovent Certified Performance-märket indikerar att certifieringen av företagets produkter är internationellt erkänd och godkänd.

Enervent Zehnder Oy, som är specialiserat på ventilationslösningar för bostäder, har tillverkat ventilationsaggregat i Borgå i södra Finland i mer än 30 år. Många känner till företaget som Enervent. Schweiziska Zehnder Group blev dess ägare 2018.

Erkännande av det oberoende Eurovent Certita Certification Body (ECC) underlättar jämförbarheten och klassificeringen av ventilationsaggregat på den internationella marknaden. ECC-testerna undersöker både energieffektiviteten och -förbrukningen samt värmeåtervinningseffektiviteten för den utrustning som ska certifieras.

– EU:s ekodesigndirektiv och energimärkningsförordning för ventilationsaggregat handlar om produkternas energieffektivitet och definierar samtidigt vilka som är så kallade bostadsventilationsaggregat, det vill säga aggregat utvecklade för bostadsbruk. Ett bostadsventilationsaggregat är ett aggregat med ett maximalt luftflöde som inte överstiger 250 kubikmeter per timme eller som har ett maximalt luftflöde på 250 till 1 000 kubikmeter per timme – och tillverkaren har uppgett att det är avsett uteslutande för bostadsfastigheter, säger Tom Palmgren, teknologichef på Enervent Zehnder.

Utöver Finland säljer Enervent Zehnder sin ventilationsutrustning till andra nordiska länder och norra Centraleuropa. Eurovent-certifieringen stärker företagets exporthandel.

– Vi har certifierat alla våra ventilationsaggregat med värmeåtervinning och värmepumpsteknik för ventilation i bostadshus. Mer specifikt menas det aggregatserierna Pinion, Salla, Svea, Pingvin XL, Pandion, Pelican, Alta, LTR-3 och LTR-5.

– Vår roll i Zehnder Group är att vara expert på ventilation i kallt klimat. Certifiering av ett opartiskt organ är en viktig kvalitetsgaranti för oss som exportföretag runt om i världen. Som med många andra produkter finns nationella certifieringar för ventilationsutrustning. Deras betydelse är dock begränsad när man går utanför landets gränser, påminner Palmgren.

Mer information:

Tom Palmgren, teknologichef, Enervent Zehnder Oy, +358 400 500 599,

tom.palmgren@enervent.com