Nyheten Enervent Alta är ett tyst ventilationsaggregat för mindre utrymmen

Enervent introducerar ett nytt ventilationsaggregat speciellt utformat för lägenheter. Eftersom aggregatet är särskilt tyst och lätt att installera kräver det inget speciellt tekniskt utrymme.

Enervent Alta är den nyaste medlemmen i Enervents lägenhetsspecifika aggregatfamilj. Ventilationsaggregatet är utformat för lägenheter och andra mindre utrymmen, en ny lösning, både tekniskt och i form av design.

Eftersom aggregatet är så tyst kan Enervent Alta installeras där det är mest praktiskt, som i ett falskt tak, i ett inbyggt skåp eller på badrummet, eftersom det inte kräver ett separat tekniskt utrymme.

Enervent Alta levereras alltid med anslutning för spiskåpa.

Alta är konstruerat för snabb och enkel installation. Strömkabeln, styrpanelkabeln och indikationskabeln för spiskåpan är dragna till utsidan av aggregaten, så det är inte nödvändigt att öppna aggregatet för elektriska kopplingar vid installation.

Enervent Alta är utrustad med en roterande värmeväxlare. Energiklassen är A, och det maximala luftflödet är 87 l/s (100 Pa). Aggregatet är styrt av ett mångsidigt och lättanvänt styrsystem som kallas eWind, som har utvecklats av Enervent.

För mer information, besök www.enervent.se/alta