Utveckling som en röd tråd – 35 år i teknikens rampljus

I februari blev det 35 år sedan Tom Palmgren började jobba hos Enervent Zehnder. Under denna tid har utvecklingen av ventilationsaggregat gått framåt med stormsteg. Men slumpen hade sin hand med i spelet då Tom hamnade i branschen.

När en energiingenjörsstudent från Lovisa funderade på ämnet för sin diplomuppsats i slutet av 1980-talet tog han fram telefonkatalogen för sitt län. Combinent låg i början av alfabetet och vd Robert Hägg svarade på samtalet. Telefonsamtalet var början till en mer än 30-årig karriär inom ventilationsteknik.

Från ett examensarbete till en arbetskarriär

Bara några år innan Tom ringde upp hade Hägg, entreprenör inom metallindustrin, själv en teknikentusiastisk innovatör, tillverkat de första ventilationsaggregaten.

– Vid det första mötet fick jag omedelbart ett förslag på ämnet för min slutuppsats. Jag studerade VVS-teknik som ett fördjupningsalternativ och på Combinent fokuserade jag på den roterande värmeväxlaren i mitt arbete. Tom säger att hela hans karriär började lite av en slump med studerandet av värmeåtervinning med roterande värmeväxlare.

Han har hunnit vara på flera olika positioner, den röda tråden i karriären har alltid varit utveckling.

– I början höll jag på med produktdesign och el- och automationsdesign. Jag har även varit med i försäljningen och gjort offerter. Ibland har teknisk support behövts i kundgränssnittet. Bokföring har trots allt aldrig tilldelats Tom.

Tillväxt och internationalisering

I början av 2000-talet blev Combinents namn Enervent. Tom flyttade till tjänsten som teknikchef när Ensto, ett internationellt familjeföretag inom elbranschen, köpte ventilationstillverkaren från Borgå.

– Verksamheten hade växt stadigt och produktionen skiljdes från produktutvecklingen under Ensto. Då blev det också mitt ansvar att bevaka regleringen på både nationell nivå och EU-nivå. Relaterat till det innefattar mina arbetsuppgifter kvalitetsfrågor och certifieringar samt bevakning av standardiseringsarbete, listar Tom arbetsbeskrivningen idag.

Teknikens framsteg

Det är lätt för Tom Palmgren att nämna de viktigaste milstolparna ur ett teknikperspektiv.

– Företagets framgång bygger på rätt val av strategisk teknik, det vill säga byte till en roterande värmeväxlare. Nästa betydande förändring var utvecklingen av digitaliseringen, bytet av AC-fläktar till DC-fläktar och övergången till värmepumpsteknik. På så sätt gjorde vi våra aggregat mer energieffektiva än tidigare, vilket är en viktig konkurrensfördel även idag.

Under de senaste tio åren har utvecklingen varit snabb och kundorienterad. Bland annat har digitala kopplingar till olika fastighetsförvaltningssystem och utveckling av mobila lösningar varit ett automatiskt kontinuum. Dessutom kommer effekten av regleringen att bli alltmer synlig i produktutvecklingen.

Vad har fått dig att stanna i företaget så länge?

– Chefer och ägare har alltid haft en uppmuntrande inställning till nya utvecklingsidéer och deras testning. Detta har också realiserats under de senaste åren som en del av Zehnder Group. Det viktigaste är förstås den goda andan i arbetsgemenskapen som har bevarats trots tillväxt och förändringar.