eWind-styret ersätter ECC-styret före sommaren

Det ställs hela tiden mera och mera krav på energieffektivitet och behovsstyrd ventilation. Vårt svar på det är eWind-automatiken. Som ett led i utvecklingen avvecklar vi våra ventilationsaggregat med ECC-styr. ECC-styret ersätts med vårt nya mångsidiga och konkurrenskraftga eWind-styr.

Sista dagen att lämna in beställningar på aggregat med ECC-styr är 28.4.2017.

Mera information fås av lokal Enervent personal eller på adressen enervent@enervent.com.

Meddelande om förändring