Ändringar i våra kontaktuppgifter

För att förbättra vår verksamhet har vi gjort en del organisatoriska förändringar i vår organisation i Sverige, Ryssland och Polen. Vi kommer att fokusera mycket energi på att växa på dessa marknader i framtiden. För att nå vårt mål har vi varit tvugna att omorganisera.

Vi har grundat ett eget företag i Sverige. Det nya företaget, Ventener Ab, anställer Area Sales Manager Folke Giek. Kundservice och teknisk support ges på svenska från Finland.

I Ryssland har vi två super distributörer från början av januari 2017, OOO Ventmax och OOO Internal Systems. De kommer att stödas av vår officiella consult Andrei Leventcov.

Vår officiella återförsäljare i Polen är Krzysztof Szczygieł.

För noggranare kontaktuppgifter se Kontaktuppgifter.