Enervent uppdaterar det prisvärda styrsystemet för sina ventilationsaggregat

I början av juni introducerade Enervent ett nytt, användarvänligt och prisvärt styrsystem för sina ventilationsaggregat. Styrsystemet används via den stilfulla och intuitiva eWind-styrpanelen.

Det nya eWind-styrsystemet är tillgängligt för alla Enervents ventilationsaggregat, med undantag för Pallas-modellerna.

eWind-styrsystemet bygger på samma algoritm som MD-styrsystemet, som är utformat för att hantera mer krävande inomhusklimat. Detta gör lösningen mycket flexibel och den kan kontrollera och justera inomhusklimatet på flera olika sätt. Reglering av fläkthastigheterna på basen av luftfuktigheten är en inbyggd funktion. Styrsystemet kontrollerar också uppvärmnings- och kylningslösningarna för Enervents ventilationssystem, som vätskebaserade värme- och kylslingor i jordkrets.

Enervents eWind-styrsystem kan också anslutas till öppna byggnadsautomationssystem. Systemet kan utrustas med KNX- och Modbus RTU-busstyrning som tillval.

Kontinuerlig utvecklingsprocess för styrsystem

eWind är bekant för dem som känner till Enervents eAir-styrenhet, som bygger på MD-automatik. Enervent har inte bara utvecklat styrsystem utan även inkluderat alla de viktigaste funktionerna från MD-systemet i sina ventilationsaggregat till ett rimligt pris.

”Ju mer detaljerad man vill att styrningen av inomhusklimatet via ventilationsaggregatet ska vara, desto mer komplicerat blir styrsystemet. De nya funktionerna introduceras alltid i mer avancerade lösningar för hantering av inomhusklimat, innan de gradvis blir allt vanligare”, säger försäljningschefen Teemu Kuusinen och tillägger att utvecklingen av styrsystem är en ständigt pågående process hos Enervent.

”De största framstegen inom utvecklingen av ventilationslösningar kommer att ske på automatiseringsområdet”, säger han. ”Komponenterna i ventilationsaggregaten har inte förändrats på flera decennier. Utvecklingen av styrsystem definierar hur vi kan använda dem för att justera och bibehålla inomhusklimatet.”

De mångsidiga funktionerna är inte till mycket glädje om de boende inte klarar av eller kan använda dem. Därför har vi lagt ner mycket arbete på att göra eWind-kontrollpanelen intuitiv och lätt att använda.

eWind-styrsystemet övervakar även säkerheten i hemmet. Sensorerna kontrollerar bland annat luftfuktigheten i inomhusluften och ökar ventilationen automatiskt vid behov.

Enkel att installera och billig i drift

Tack vare det fabriksinstallerade och förinställda kretskortet går det snabbt och lätt att installera Enervents ventilationsaggregat utrustade med det nya eWind-styrsystemet. Det enda som behöver göras på plats är en finjustering för att anpassa inställningarna till huset/lägenheten. Det nya styret med eWind-kontrollpanelen innebär också att Enervents ventileringslösningar är verkligt prisvärda för kunden.

Jämför egenskaperna i Enervent-styrsystemen