Alla Enervent-ventilationsanordningar tillhör energiklass A

Från 1 januari 2016 måste ventilationsanordningarna vara märkta med en energietikett. Märkningen återfinns redan på t.ex. andra eldrivna hushållsapparater och värmepumpar. Alla Enervent-ventilationsanordningar tillhör energiklass A
Energimärkningskravet för ventilationsanordningar baseras på direktivet om energimärkning och kommissionens förordning (EU) nr. 1254/2014. Förordningen bekräftar energimärkningskraven för ventilationsanordningar som är avsedda för användning i bostäder. Klassificeringen varierar från den lägsta G-kategorin till den högsta, som är A+. Hittills har ingen ventilationsanordning nått den högsta nivån A+.

Samtidigt som energimärkningskravet, träder även kommissionens förordning (EU) nr. 1253/2014 angående miljödesignkrav för ventilationsanordningar i kraft. De allmänna kraven för energieffektivitet för fläktar bekräftades i kommissionens förordning (EU) nr. 327/2011.

Information om energieffektivitet

Anordningens energietikett ger kunden information som kan användas i jämförande syfte när man fattar beslut om ett köp. Kunden kan omedelbart se om anordningens elförbrukning är låg eller om den är högre än genomsnittsnivån och rödmärkt.

Utöver energiklass måste en betydande mängd information, som har testats på ett enhetligt sätt, tillhandahållas kunden. Kunden bör kunna lita på att egenskaperna har testats och att de anges på ett enhetligt sätt för varje tillverkare, oavsett om det handlar om ventilationsanordningens kontrolltyp, typ av effektivitet för värmeåtervinningssystemet, ineffekt med maximalt luftflöde, nominell elektrisk ström eller ljudnivå.

– Även ljudnivån bör anges, eftersom den har stor inverkan när det gäller rummets mikroklimat och komfort, understryker försäljningschef Teemu Kuusinen.

Så bra som möjligt i en kylig miljö

Ventilationsanordningens energieffektivitet anges på energietiketten för den mellersta klimatzonen i EU. På energietiketterna för luftvärmepumpar och luftkonditioneringsenheter anges t.ex. energiklassen för tre klimatzoner.
– De finska ventilationsanordningarna har naturligtvis utvecklats för att arbeta med en så hög energieffektivitet som möjligt i det nordiska klimatet. Energiklassen för alla  Enervent-ventilationsanordningar är A+, när det beräknas enligt den kyliga zonens väder, förklarar Kuusinen.

Energin som används av ventilationsanordningen utgör en betydande del av den totala energiförbrukningen i hushållen inom EU. Kommissionen har uppmärksammat den höga energiförbrukningen för många ventilationsanordningar.
Tack vare förordningen förväntas hushållens energiförbrukning sjunka med 45 % inom EU år 2025.