Zehnder Group förenhetligar sitt varumärkesutseende

Enervent blev en del av den ledande europeiska leverantören av inomhusluftslösningar, Zehnder Group, för fem år sedan. Samspelet har varit livligt och vi har varit involverade i olika utvecklingsprojekt med moder- och systerbolag. Vi är experten på kallt klimat och ventilation som uppfyller nordiska krav i den grupp företag som tillhör koncernen. Det har funnits en efterfrågan på vår specialkompetens.

Som ett led i hela koncernens varumärkesförnyelse kommer vi att ta i bruk Zehnders förnyade utseende vid årsskiftet. Att förena utseendet på koncernens huvudbudskap och material är en välkommen förändring, eftersom det också bidrar till att göra produkter tillverkade i Finland kända på nya exportmarknader.

Always the best climate

År 2023 har varit ett dubbelt jubileumsår för Enervent Zehnder. I år har företaget tillverkat ventilationsaggregat i 40 år och i Norge har man marknadsfört sina ventilationsaggregat under namnet Exvent i 20 år. De senaste decennierna har rymt flera ägarbyten och samtidigt en förändring av det yttre. Med den kommande reformen kommer den gröna logotypfärgen som introducerades 2008 gradvis att bli historia. Enervent logotypen kommer att finnas kvar tills vidare, men den kommer att användas tillsammans med Zehnder Groups logotyp i framtiden.

– Även om vår yttre färgsättning förändras erbjuder och tillverkar vi fortfarande högkvalitativa ventilationslösningar utvecklade i Finland, påminner Sonja Häggman, som ansvarar för Enervent Zehnders marknadsföring och kommunikation, samt kundupplevelse.

Häggman bekräftar att inträdet i en internationell koncern har öppnat fler möjligheter för Enervent att utveckla sin verksamhet.

– Schweiziska Zehnder Group, som är ett familjeföretag, har aktivt utökat sin verksamhet genom förvärv och det har funnits en hel del landsspecifika varumärken under samma tak. Reformen syftar bland annat till att stärka den allmänna medvetenheten om Zehnder i alla verksamhetsländer. Genom detta stöds tillväxt och utveckling av dotterbolag i olika länder.

Alla företag i Zehnder Group har högkvalitativa och avancerade produkter gemensamt. Det beskrivs också av sloganen ”Always the best climate”. Gruppen erbjuder de bästa ventilationslösningarna för alla behov.

Enervent Zehnders affärssystem förändras samtidigt som varumärkets utseende. Under första halvåret nästa år går vi över till att använda koncernens SAP-lösning. Vi kommer närmare tidpunkten att informera våra olika intressenter om detta.

(Bild: Den nya identiteten syns redan på vårt huvudkontor i Borgå)