Enervent Pinion är ett nästan tyst ventilationsaggregat för små utrymmen

Den lilla Enervent Pinion lämpar sig bäst för lägenheter i flerfamiljshus, radhus och små fristående hus. Det är även en utmärkt lösning för andra byggnader och renoveringsprojekt där ventilation av små utrymmen behövs, via användning av separata luftventilationsenheter. Maskinen arbetar med högsta möjliga energieffektivitet och längsta ljudnivå när luftflödet ligger på maximalt 67 l/s.