Enervent Zehnders ventilationsaggregat fungerar utan problem även vid köldgrader

Vikten av ett bra inomhusklimat betonas särskilt under vinterhalvåret, då vi spenderar mycket tid hemma och inomhus. Enervent Zehnders ventilationsaggregat har utformats speciellt för det nordliga klimatet och varierande väderförhållanden har tagits i beaktande i vår produktutveckling från början.

Våra aggregat är designade för att klara stora skillnader mellan inomhus- och utomhustemperaturer. Det viktigaste är att komma ihåg att använda aggregatet enligt instruktionerna i alla situationer. De dimensionerade luftmängderna bör inte ändras, även om kölden knäpper i hörnen. Vid rätt användning fryser aggregaten inte även om luftfuktigheten i frånluften stiger tillfälligt på grund av till exempel bastubad.

Dessutom är den tekniklösning vi valt – den roterande värmeväxlaren – ett känt energieffektivt alternativ.

Under vintermånaderna minskar luftfuktigheten

Vintertid torkar uppvärmning ut inomhusluften och det är viktigt att ventilationsanordningar balanserar luftfuktigheten. När temperaturen sjunker under 0 °C återvinner den roterande värmeväxlaren en del av fukten i frånluften, så att luftfuktigheten inomhus håller sig på en hälsosam nivå.

Rena filter säkerställer frisk luft

Våra aggregat fungerar bäst när användaren kommer ihåg att byta filtren regelbundet. Det rekommenderas att filtren i ventilationsaggregatet byts ut minst var sjätte månad. Nu är det en bra tid att se till att nya filter beställs till aggregatet för de kalla vintermånaderna.

Det energibesparande eco-läget

I våra ventilationsaggregat finns ett energibesparande eco-läge. Dess syfte är att minimera ventilationsaggregatets elförbrukning och maximera värmeåtervinningen, utan att försämra ventilationen. Att använda eco-läget kan tillfälligt orsaka en känsla av drag under kalla kölddagar, men ger samtidigt besparingar i driftskostnader.