renZero energi-renoveringsprojekt

Ägare Familjen Salopelto
Byggnadsår 1948
renZero energi-renovering 2014
Markyta 182 m2
Värmeenergiförbrukning före renoveringen 150 kWh/m2
Värmedistribution Via ventilationssystemet
Ventilationsenhet Enervent Pandion MD-CHG
Värmesystemet inkluderar även jordvärmepump, solfångare, energitank
Mål Erforderligt krav, E-värde för energiklass A 83 till 0,02 x 181,7 m2 = 79,37 kWh / m2per år

Effektiv energirenovering i ett enfamiljshus

Energirenoveringen av familjens 65 år gamla hem startade 2013 och avslutades under våren 2014. Detta är ett betydande pilotprojekt där ett hus med trästomme har renoveras till en energiklass A-byggnad. Huset representerar ett typiskt finskt ”veteranhus”, en hustyp utvecklad under återuppbyggnadsperioden efter 2:a världskriget som ett sätt att erbjuda GDS-hus för soldater som återvänt från fronten. Ventilationen erhålls av Enervent Pandion MD-CHG och själva värmedistributionssystemet sker via ventilationsuppvärmning.

I Finland finns det cirka en miljon äldre, fristående hus och experterna anser att åtminstone de byggda före 1980 bör renoveras för att få förbättrad energieffektivitet.

Detta 1,5-plans veteranhus, byggt 1948, ligger i Luumäki nära Villmanstrand i sydöstra Finland och var nästan i ursprungligt skick innan energirenoveringen inleddes 2013. De förändringar som gjorts under årens lopp var av mindre slag, till och med golven är original. Endast vissa av fönstren byttes ut helt och hållet, övriga kompletterandes exempelvis med nya bågar. Det träklädda huset hade plåttak. Sågspån hade använts som isoleringsmaterial.

Gammalt hem

Som i alla veteranhus innehåller första våningen, kök, vardagsrum och ett extrarum. En oisolerad veranda vid ingången erbjuder ett trevligt extrautrymme sommartid. Övervåningen har två sovrum, bastu och badrum. Ägarna har varit mycket nöjda med hemmets mycket funktionella planlösning och den tidlösa arkitekturen.

Huset före renoveringen.
Huset före renoveringen.

Hus är födelseplats för Seppo Salopelto, byggnadsingenjör och yrkesskollärare. Han har bott i huset nästan hela sitt liv, tillsammans med sin fru och deras tre barn som numera har flyttat ut.

Förutom energibesparingar så har herr och fru Salopelto velat genomföra en grundlig renovering för att höja komfortnivån i det gamla huset. Såsom professionell inom byggbranschen fungerar Salopelto som projektövervakare och använder projektet som grundmaterial för sin egen Masteruppsats.

Lika energieffektiv som en ny byggnad

Salopeltos hem valdes ut som pilot för renZero-projektet. Projektet finansieras av Finlands utvecklingscentral för teknologi och innovationer (Tekes) och syftar till att utveckla ett koncept för kostnadseffektiv energirenovering för småhus. Projektet, lanserat 2011, syftar till att finna en fungerande lösning för att förbättra energieffektiviteten i finska och svenska småhus byggda mellan 1940- och 1970-talet.

Målet med pilotprojektet sattes högt; att omvandla en dragig gammal byggnad till ett energiklass A-hus vars luftläckage skulle vara ännu lägre än det som krävs för en helt ny byggnad. Det är sannolikt möjligt att komma nära energiprestandan som gäller för nära-nollenergibyggnader. Det faktum att de boende i huset skulle fortsätta att bo där under hela renoveringsprojektet gjorde det ännu mer utmanande.

Grundlig energirenovering

Byggnadens ytterväggar totalrenoverades. Tak, fönster och dörrar har ersatts och klimatskalet klätts med ventilerade renoveringselement som utvecklats av Paroc speciellt för detta ändamål.

Det är uppenbart att ett lufttätt och välisolerat klimatskal inte är tillräckligt för att göra ett hus till en nästan nollenergibyggnad. Förutom att minska energiförbrukningen, måste även andelen förnybar energi ökas. I Salopeltos hus genomfördes detta genom att använda bergvärmepump och solenergi.

Efter renoveringen distribueras husets värme bekvämt via ventilationssystemet. Detta förhindrade det omfattande installationsarbete som krävs av ett radiatornätverk eller vid vattenbaserad golvvärme. Ett mekanisk system för till- och frånluftsventilation behövdes inte bara för energieffektiviteten, utan även för att förbättra inomhusluftens totala kvalitet. Därför tar Enervent Pandion MD-CHGs ventilationsaggregat hand om ventilationen och återvinner värme ur frånluften, samt kyler inomhusluften sommartid. När tilluften kyls ned överförs värmeöverskottet från uteluften samtidigt till energibrunnen.

Bergvärmebaserad energi och värmeenergi från solfångarna används för att värma både varmvatten och tilluft. Ventilationssystemets kanaler för uteluft innehåller särskilda vattenbaserade värmeslingor avsedda för första och andra våningen. Flödet i vattenslingorna styrs med hjälp av motoriserade ventiler i enlighet med det aktuella värmebehovet, via kontrollmetoder för den valda rumstemperaturen. Vätskan i värmepumpen cirkulerar i CHG-slingan monterad i uteluftskanalen i Enervent Pandion MD-CHGs ventilationsaggregat. Slingan fungerar som en utomhus-luftförvärmare vintertid och en försvalare sommartid.

 

Maximal lufttäthet

Projektet kan redan anses vara framgångsrikt via beräkningar, men tiden får tiden utvisa hur energieffektiv och bekväm Salopeltos renoverade hem är i praktiken. I vilket fall som helst är det nu allt annat än dragigt. Baserat på mätningar från februari 2014 är skillnaden mellan de nya och gamla värdena betydande, även om det fortfarande återstår några smärre läckor att åtgärda. Det läckor finns i källare och bjälklag som inte omfattas av renoveringen, och delvis även vid skarven mellan verandatak och den gamla väggen, som inte fullt ut kunnat nås för tätning utan att eventuellt skada befintliga strukturer.

Innan renoveringen uppmättes luftläckagevärdet (n50) till ca 9 l/h och nu är det 3,1 l/h. Den officiella kravet på nya byggnader är 4,0 1/h. Förbättringen i luftpermeabilitet var 65 %. Enligt avsnitt D5 har ett enfamiljshus en god luftpermeabilitet om luftläckaget är under 3 l/h och den genomsnittliga nivån uppnås med värden från 3-5 l/h. Förbättringen var mycket bra för ett äldre hus, även om passivhusnivåerna inte helt kunde uppnås.

Omfattande övervakning

Bredvid den gamla elcentralen i huset har en ny mätartavla installerats som exempelvis möjliggör noggrann övervakning av konsumtion och produktion av värmeenergi. Fyra övervakningsanordningar från Statens tekniska forskningscentral för energi installerades i undercentralen för att mäta förhållandet mellan förbrukning av varmvatten och produktion från bergvärmepump och solfångare. Alla enheter är serieanslutna och kan avläsas på distans via 3G-nätet.

Ensto Enervent övervakar på distans både ventilationprestanda och koldioxidnivåerna för sov- och vardagsrum. Under perioden mellan mars och fram till sommaren har inomhustemperaturen legat nära det förinställda värdet. Under några heta dagar i våras översteg inte rumstemperaturen 25 °C, och CHG-slingarn kylde tilluften upp till 12 °C.

Utvecklingsprojektet renZero koordineras av Paroc och finansieras av Tekes, och förutom Ensto Enervent, inkluderas partner som Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas, Metsäwood, Oilon, Puuinfo, Skaala och VTT. Det andra av pilotprojektets byggnader uppfördes också på 1940-talet och ligger i Sverige, nära Stockholms centrum.

Slutrapporten från projektet kommer att publiceras i slutet av 2014.