Matbutik

Utvecklare Jari Niskanen, Suomen Lähikauppa Oy
Byggnadsår 1979
Totalyta 350 m2
Värmesystem Fjärrvärme
Äldre ventilationsteknik tilluftsenhet, extraherad via takfläkt
Ventilationsrenovering 2013
VVS-design Sweco Talotekniikka Oy/konstruktionschef Jussi
Ainamo, designchef Ismo Marin
Lösning Enervent Pallas HP Aqua med avfuktningsfunktion
Designluftflöde (kylning) 2,0 l/m2 i butiksrum

Allt i ett

I denna butik producerar Enervent Pallas HP Aqua ventilations- och värmeåtervinning, samt kylning och avfuktning av inomhusluften. Årsverkningsgraden av värmeåtervinningen är över 90 %.

The store is a store chain’s pilot project for retrofitting doors to refrigeration equipment.
Butiken är en butikskedjas pilotprojekt
för eftermontering av dörrar till kyl-
utrustning.

Denna butik, belägen i centrum av Hyvinge, har förärats att få vara pilotprojekt. Det är dagligvarukedjan Suomen Lähikauppas första butik där dörrar eftermonterats på butikens kylskåp. I samband med detta har ventilationssystemet i butiken också renoverats.

Det har visat sig att eftermontering av dörrar är ett av de mest effektiva sätten att påverka energiförbrukningen i en livsmedelsbutiks kylsystem. Det beräknas att detta kan minska energin för kylbehovet med nästan en tredjedel.

Avfuktning kräver uppmärksamhet

Heat is stored in a 500-liter tank.
Värme lagras i en 500-liters tank.

Endast montering av dörrar på befintlig kylutrustning i en gammal butik skulle dock leda till andra problem, eftersom den öppna kylutrustningen har bidragit till avfuktning och kylning av inomhusluften under varma sommardagar.

I de flesta gamla butiker, som denna byggd år 1979, tas tilluften endast direkt utifrån och värms upp. Fukt kan också komma in i butiken via ytterdörren när kunderna går in och ut och när butiken vädras.

Utan inomhusavfuktning blir förhållandena dåliga. Under varma sommardagar kondenseras fukten på kylutrustningens kalla (vanligen cirka 12 till 13 °C) dörrar och skymmer produkterna bakom immigt glas. I värsta fall kan vatten droppa på golvet och orsaka halka. Om luftfuktigheten förblir hög under en längre tid kommer det också att påverka och försämra kvaliteten på butikens torra produkter.

I denna Siwa-butik har den ökade fuktbelastningen på inomhusluften efter monteringen av dörrar tacklats genom att renovera hela ventilationssystemet. Det gamla tilluftsaggregatet var beläget i butikslokalen och en gammal takfläkt extraherade luften.

– Det var en ganska vanlig lösning i butikerna på i sin tid, säger Ismo Marin, designchef hos Sweco Talotekniikka Oy, företaget som ansvarar för utformningen av VVS-renoveringen.

– Vi var även tvungna att hitta en mer energieffektiv och funktionell ventilationslösning, tillägger Jari Niskanen.

– Det gamla ventilationssystemet klarade inte av att skapa ett gott inomhusklimat vid alla typer av klimatförhållanden, redan innan det att eftermonteringen av dörrarna till kylutrustningen gjorts.

En mångsidig lösning i ett paket

Marin säger att en Enervent Pallas HP Aqua-enhet med avfuktning var en utmärkt lösning för den här butiken, eftersom den möjliggör återvinning av maximalt med värme från inomhusluften. Enheten är utrustad med både mekaniskt värmeåtervinningssystem (roterande värmeväxlare) samt integrerad frånluftsvärmepump. Det gör att värmeåtervinningskapaciteten är betydligt högre än vid traditionella värmeåtervinningslösningar.

– Vissa tillfällen har temperaturen i frånluften legat under noll, bekräftar designchefen Jussi Ainamo.

Fler energibesparingar har möjliggjorts genom att köra ventilationen i full omcirkulationsdrift under natten. Eftersom ett CO2-styrsystem ingår i ventilationssystemet är mängden friskluft alltid behovsstyrd för att maximera energibesparingarna.

Återvunnen värme lagras i en 500-liters tank. Därifrån kommer den energi som används för uppvärmning av tilluft.

Under de allra varmaste sommardagarna utför värmepumpen den nödvändiga avfuktningen av tilluften genom att kyla ner luften till mellan 12 och 14 °C. Den avfuktade luften värms sedan upp med hjälp av ett eftervärmebatteri till en behaglig temperatur på mellan 18 och 20 °C genom att använda den av lagrade värmen i tanken.

Det nya ventilationssystemet krävde att ett par nya kanaler monterades. De befintliga frånluftskanalerna lämnades operativa men dirigeras via luftvärmepumpen till Pallas HP Aqua-enheten. Det var viktigt med ett ventilationssystem som ger konstanta förhållanden för hela butiksytan. Vidare skulle systemet vara så tyst som möjligt, ett krav som måste beaktas när dimensioneringen av kanalerna skulle beräknas.

– Killarna ställdes inför ett par riktiga utmaningar vid monteringen av de nödvändiga kanalerna på dessa lågt placerade och gamla limträbalkkonstruktioner säger affärsinnehavaren, som prisar kompetensen hos installatörerna. Renoveringen måste genomföras utan att butiken skulle behöva stängas och denna plan lyckades.

Eftersom projektet med ventilationsrenoveringen och eftermonteringen av dörrarna till kylskåpen genomfördes under hösten 2013 var vi tvungna att vänta tills sommaren 2014 för att se hur tilluftens avfuktning verkligen fungerade.

– Jag litade på att det skulle fungera bra, säger Niskanen.

Hitintills har affärsinnehavaren, personal och kunder har varit mycket nöjda med den nya ventilationen.

– Butiken hålls vid en konstant temperatur hela tiden och inomhusluftens kvalitet har också blivit märkbart bättre. Ventilationssystemet är också mycket tyst, avslutar Niskanen nöjt.