Renoverad villa

Ägare Kuusinens, en familj på fyra personer
Byggnadsår 2006
Ventilationsrenovering 2013
Golvyta 170 m2
Boendeyta 145 m2
Värmesystem direktverkande el, luftvärmepump
Befintlig ventilation
enhet
ventilationsaggregat med korsvärmeväxlare,
verkningsgrad för värmeåtervinning ca 40 %
Ny lösning Enervent Pingvin MDE med eAir kontrollpanel

Tystare och mer effektivt med nytt ventilationsaggregat

Ersättning av äldre ventilationsaggregat gav både förbättrad energieffektivitet och komfort.

Pappan i familjen är en försäljningschef som har bott i östra Helsingfors under nästan hela sitt liv. Hans fru, född och uppvuxen i Helsingfors centrum, lockades att flytta till Botby på grund av den lugna livsmiljön och möjligheten att sköta familjens vardag smidigt.

Denna Finndomo-villa med putsad fasad på trästomme byggdes 2006 och har visat sig vara ett bra val i alla avseenden.

– Huset har ett ventilerat bjälklag. Botby, en stadsdel i Helsingfors, ligger på ett gammalt våtmarksområde. Om golvkonstruktionen inte fungerar kan fuktskador utvecklas mycket snabbt. När vi letade efter ett nytt hem såg vi alldeles för många hus som var relativt nya men ändå redan hade drabbats av fuktskador, förklarar Kuusinen. De behöver inte oroa sig för fuktskador i undergolvet eftersom ett mekaniskt ventilationssystem är installerat tillsammans med en takfläkt.

Modern och rymlig

The unit fits nicely above the cabinet in the laundry room.
Enheten passar fint in ovanför tvättstugans skåp.

På första våningen ligger ett vardagsrumsområde som sträcker sig upp till andra våningen, ett modernt kök, bastu samt tvättstuga. Sovrummen ligger på andra våningen.

Det ljusa vardagsrummet har stora panoramafönster och en charmig öppen spis som, för att vara ärlig, inte tillför särskilt mycket när det gäller uppvärmningen. En luftvärmepump hade redan inköpts för att minska uppvärmningskostnaderna och för att möjliggöra kylning och avfuktning av inomhusluften sommartid. Under vintern 2013 hade familjen fått nog av det gamla och bullriga ventilationsaggregatet, som dessutom hade väldigt dåliga kontrollmöjligheter.

– Effektiviteten var så pass låg att jag, som är en sparsam person, lät enheten vara inställd på det första steget av fyra. Det fanns inga automatiska styrfunktioner. Varje gång vi satte på bastun var vi tvungna att komma ihåg att först ställa enheten på en högre inställning och sedan sätta tillbaks den igen efteråt att all fukt hade avlägsnats. Och det lät mycket högt, minns pappa i familjen.

I december var enheten ersatt med en Enervent Pingvin MDE-enhet med en eAir styrenhet. Med undantag för rengöring kräver ventilationskanalsystemet inget extra arbete. – Ventilationskanalerna i en villa behöver rengöras minst en gång vart tionde år. Kanalerna i vårt hus var relativt rena, men det kändes rimligt att göra det arbetet samtidigt med bytet av enheten.

Ingenting gjordes heller åt terminalenheterna. I själva verket borde ett nytt tilluftsdon ha installerats i vardagsrummet, eftersom det ursprungliga utloppet inte kan distribuera tilluften jämnt i hela utrymmet. Men en ny terminal skulle också krävt en ny kanal, något som skulle ha varit ett mycket mödosamt arbete och skulle krävt arbeten inne i själva mellanvåningsutrymmet.

Luftströmningshastigheterna justerades efter installationen av Enervent Pingvin-enheten.

En definitiv förbättring

Pingvin MDE förbättrade ventilationen.

Förbättringen av det gamla systemet blev snabbt mycket uppenbar.

– Nu kan vi hålla ventilationen på den nivå som huset i första hand är konstruerat för. Ljudnivån är märkbart lägre.

Även om inga säkra slutsatser kan dras om den årliga energimängd som sparas tack vare den nya enheten bara efter några månaders användning, är det redan klart att den nya enheten är mer energieffektiv än den gamla.

Good indoor air quality can be enjoyed in the spacious living room in all conditions.
Under alla tänkbara olika väderförhållanden kan den goda luftkvaliteten nu avnjutas i det rymliga vardagsrummet.

– På sommaren använder vi en luftvärmepump för kylning av inomhusluften. Eftersom Pingvin- enheten även kan återvinna kylenergi utnyttjas denna också.

Automationen i styrsystemet ökar husets allmänna komfortskänsla. Fukt boost-funktionen ökar automatiskt ventilationseffekten efter det att vi har tagit en bastu eftersom systemet som standard innehåller en fuktsensor.

– Efter fem minuter har enheten eliminerat fukten i inomhusluften, säger pappa i familjen och låter mycket nöjd.

Enervent Pingvin MDE kostar ca 5 000 euro att installera. Familjen har beräknat att kostnadsbesparingarna för uppvärmningsel kommer att ligga på cirka 650 euro per år. I detta fall skulle den totala återbetalningstiden bli ca nio år.

– Men ännu viktigare är den ökade komfort ventilationsaggregatet har lett till, avslutar han.