Ny villa

Beställare och boende Fyrapersonersfamilj
Byggnadsår 2012–2015
Golvyta 240 m2
Volym ca 900 m3
Värmesystem hybridvärmesystem
Energiklass B
VVS-design Aki Mikkelson
Lösning Enervent Pegasos HP Aqua, ventilationsaggregat med
roterande värmeväxlare, integrerad extrakt-airsource
värmepump och avfuktningsfunktion
Erforderlig värmeeffekt 9,5 kW
Ventilationskyleffekt 3,5 kW
Ventilationsyleffekt
med avfuktning
8,7 kW
Designat luftflöde (kylning) 290 l/s

Enkel hybridlösning

Professionella väljer ett okomplicerat och tillförlitligt ventilation- och värmesystem för sitt hem.

Som professionell inom byggbranschen är beställaren av detta hus mycket bekant med de senaste innovationerna och väl insatt i vilka mål som bör ingå när man bygger en så energieffektiv villa som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt – och vilka mål som är rimliga att ställa.

– För närvarande finns det inte tillräckligt med kunskap om passivhus, inte heller nollenergihus, för att se dem som rimliga alternativ, särskilt för en självbyggare. Även för en person med professionella kunskaper kräver de djup kompetens, erfarenhet och speciella insikter, påpekar han.

Hållbart och kostnadseffektivt

Liksom många andra finländska män ville han själv bygga sig ett hem för familjen. Men eftersom arbetslivet och en växande familj sätter vissa begränsningar för den tillgängliga tiden för byggandet, måste vissa grundläggande beslut tas redan i början av projektet.

– Det tar tid när man bygger ett hus på egen hand tillsammans med sin far. Jag har mestadels arbetat med byggnationen under somrarna och har ännu inte vågat lova att vi kan flytta in i vårt nya hem till julen 2014. Material och konstruktionsmetoder är därför utvalda för att passa en lite längre byggtid.

En murat hus är en hållbar och tillförlitlig lösning. Den isolerande blockkonstruktionen ger väggar som bara behöver passande ytbeläggning. Plattor med ihålig kärna används ovanför källargolvet.

Byggnadens energiklass kommer att vara B, en låg energiklass. En passiv konstruktion var inte möjlig med vald typ av EPS-block. Strukturerna är utformade för att vara så lufttäta och välisolerade som möjligt. Taket isolerades med polyuretan för att säkerställa bästa möjliga värmeisoleringsförmåga och ge maximala utrymmen.

Familjen kommer att få en tillökning med ett andra barn under hösten 2014, och de har också övervägt att skaffa ännu en hund till. Husets totala yta är ca 300 m2 förlagt till ett plan, vilket är en vettig lösning för ett enfamiljshem. Källaren kommer att innehålla en undercentral med ett extra utrymme för hobbyverksamhet.

Fokus på komfort

Vardagsrummet har utrustats med stora fönster eftersom mängden dagsljus var något som familjen inte ville kompromissa med. De energieffektiva fönstren har utrustats med en anti-immningsbeläggning samt även en solstyrd beläggning som förhindrar att rummet blir överhettat sommartid.

– Trots detta var det samtidigt viktigt att ta med övergripande kylning av inomhusluften vid beräkningen av hela ventilationssystemets design, påpekar husbyggaren.

Byggaren beräknade värme- och ventilationslösningen för sitt hus i samråd med VVS-designer Aki Mikkelson. Flera olika alternativ diskuterades i termer av investerings- och driftskostnader, men det slutliga beslutet gjordes med betoning på komfort.

För en familj med många barn och även husdjur är golvvärme en viktig komfortfaktor. Konsumtionen av varmvatten är också hög. Förutom en Pegasos HP Aquaenhet, så värms också vattnet i huset med hjälp av en värmelagrande spis via vattencirkulationen. Värmen lagras i en 750-liters Akvaterm-ackumulatortank.

Allt annat tillhandahålls av en enda enhet; Enervent Pegasos HP Aqua, som även innefattar en avfuktningsfunktion. Enheten är ett ventilationsaggregat utrustat med både mekaniskt värmeåtervinningssystem (roterande värmeväxlare) samt integrerad frånlufts-värmepump. Det gör att värmeåtervinningskapaciteten är betydligt högre än vid traditionella värmeåtervinningslösningar. All överskottsvärme från värmepumpen lagras i ackumulatortanken, från vilken den kan återanvändas för uppvärmning.

Effektiv i alla avseenden

Under varma sommardagar är den främsta orsaken till upplevda besvär i inomhusmiljön inte temperaturen i sig, utan den höga luftfuktigheten. När fukt avlägsnas från inomhusluften måste samtidigt luften kylas ned lite extra för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Detta sker med hjälp av den avfuktande processen och den utvinnande luftvärmepumpen från Enervent Pegasos HP Aquaenhet, som kyler tilluften till mellan ca 7 och 10 °C. Sedan gör eftervärmningselementet att luften kan värmas upp till mellan 17 och19 °C, och denna luft tillförs efter att ha uppnått önskad temperatur. Även under perioder av fuktig värmebölja ges alla rum en konstant och behaglig inomhusluft av hög kvalitet.

Ett energieffektivt ventilationssystem tar hänsyn till förändringar i förhållandena både inom- och utomhus. Enervent Pegasos HP Aqua-enhet styrs av en integrerad koldioxidsensor och en fuktighetssensor. Ventilationsgraden ökar på signal från fuktsensorn, efter att någon t ex ha tagit en dusch.

Aki Mikkelson säger att för att utforma ett ventilationssystem för ett lufttätt, energieffektivt byggande krävs en noggrann genomgång av de olika alternativen och noggranna beräkningar. – Utflödena måste utformas till rätt nivå och kylfunktionen gör detta mer utmanande. Vi studerade även ett behovsstyrt, rumsspecifikt ventilationssystem som alternativ i projektet, men detta förkastades på grund av de högre kostnaderna. Att balansera ventilationssystemet var en utmaning, eftersom systemet som balanserats utifrån föreskrivna förhållanden även måste balanseras för lägre luftflöden, förklarar han.

I ett behovsstyrt ventilationssystem kontrolleras luftflödena med rumsspecifika flödeshastighetsregulatorer baserat på beläggning. Detta innebär att systemet ställer ventilationsbehovet för ett tomt sovrum till en lägre inställning med styrenheten för flödeshastigheten, medan ventilationsflödet i andra rum är oförändrad. Om detta styrsystem inte ingår i designen men kylning måste inkluderas, behöver luftflödena anpassas till de höga flödena i kylningsläget, men även anpassas till att ventilationen är tillräcklig vid låga luftflöden i de rum som ligger i slutet av kanalsystemet.

Om dimensioneringen är korrekt, är inomhusluftens kvalitet god och ventilationssystemet fungerar korrekt under alla tänkbara förhållanden.